Koti > Yrityksestä > Vastuullisuus

Energiaa ja elinvoimaa

Suur-Savon Sähkö kehittää paikallista elinvoimaa ja toimintaedellytyksiä vastuullisesti, yhdessä kumppaneiden kanssa.

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä

Olemme jakaneet vastuullisuuden viiteen teemaan:

1. Tyytyväinen ja osaava henkilöstö
2. Vähähiiliset ja kestävät ratkaisut
3. Ensiluokkainen asiakaskokemus
4. Luotettava ja paikallinen toimija
5. Eettinen ja kannattava liiketoiminta
 

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme kattaa vuodet 2022-2024. Sen keskiössä ovat sekä alueen elinvoimaisuuden että kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen.  Ohjelma sisältää vastuullisuuden viiden teeman mukaisia vastuullista arkea kehittäviä toimia, joista jokaisella on oma tavoitteensa, aikataulunsa, vastuuhenkilönsä ja mittarinsa.

Suur-Savon Sähkön vastuullisuusviestintää ja –ohjelmaa koordinoi konsernin vastuullisuustyöryhmä, jossa on mukana energian tuotannon ja siirron, henkilöstön, talouden, tietohallinnon, ympäristön ja kiinteistöjen sekä viestinnän edustaja.

Tyytyväinen ja osaava henkilöstö

Henkilöstömme työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä ja henkilöstö on tärkein voimavaramme. Panostamme henkilöstön jatkuvaan oppimiseen ja korkeatasoiseen johtamiseen.

Vähähiiliset ja kestävät ratkaisut

Energiatehokkuus, vähäpäästöinen ja uusiutuva energiantuotanto sekä ympäristön arvostaminen ovat edelleen Suur-Savon Sähkön toiminnan keskiössä.

Ensiluokkainen asiakaskokemus

Ilman asiakkaita Suur-Savon Sähköä ei olisi, joten aiomme seuraavina vuosina keskittyä entistäkin laadukkaampien ja positiivisempien asiakaskokemusten varmistamiseen.

Luotettava ja paikallinen toimija

Suur-Savon Sähköllä on ollut toimintansa alusta saakka merkittävä rooli Järvi-Suomessa. Haluamme yhdessä kumppaniemme kanssa edistää alueellista kehitystä ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia myös jatkossa. Tuotamme sekä toimitamme energiaa älykkäästi sekä luotettavasti.

Eettinen ja kannattava liiketoiminta

Ilman taloudellista kannattavuutta meillä ei ole tarvitsemiamme valmiuksia innovoida tai panostaa vastuullisuuteen. Huolehdimme tietoturvasta sekä tietosuojasta, toimimme läpinäkyvästi ja eettisesti sekä odotamme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Haluamme olla varmoja toimitusketjumme vastuullisuudesta sekä huomioida vastuullisuuden kaikissa hankinnoissamme.

Suur-Savon Sähkön vastuullisuusohjelma 2022-2024

Vastuullisuus tarkoittaa meille muun muassa sitä, että pidämme huolta alueemme sähköverkosta ja kehitämme sitä yhä toimitusvarmemmaksi ja älykkäämmäksi. Teemme asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi uusien tuotantomuotojen, kuten aurinkopaneelien käyttöönoton. Toimitamme kymmeneen taajamaan lämpöä ja kehitämme lämmöntuotantoa jatkuvasti kohti hiilineutraaliutta. Myös oma sähköntuotantomme siirtyy vauhdilla kohti hiilidioksidineutraalia.

Vuoden 2008 jälkeen Suur-Savon Sähkö -konsernin kaikki investoinnit on tehty hiilidioksidineutraaliin tuotantoon. Työ on ollut pitkäjänteistä ja määrätietoista. Vuonna 2025 sähkön tuotantomme tulee olemaan lähes 100-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia. Olemme valmiita aloittamaan myös omalla alueellamme tuulivoima- ja aurinkosähköhankkeita ja etsimme aktiivisesti sopivia kohteita.

Lämmöntuotantomme vuonna 2030 on 95-prosenttisesti hiilineutraali. Oman ja asiakkaidemme toiminnan ohjaaminen ympäristön kannalta kestävämpiin tapoihin on osa arvovalintojamme, joilla rakennamme parempaa tulevaisuutta.

Vastuullisesta toiminnasta meille on myönnetty seuraavat sertifikaatit:

 • ISO 45001 Työturvallisuussertifikaatti
 • ISO 14001 Ympäristöturvallisuussertifikaatti
 • ISO 27001 Tietoturvallisuussertifikaatti

Lue lisää Suur-Savon Sähkön vastuullisuudesta 

Toimintaa ohjaavat politiikkamme

Konsernissa on käytössä seuraavat politiikat:

 • data- ja teknologiapolitiikka
 • hankintapolitiikka
 • henkilöstöpolitiikka
 • rahoituspolitiikka
 • tietosuojapolitiikka
 • tietoturvapolitiikka
 • turvallisuuspolitiikka
 • työturvallisuuspolitiikka
 • ympäristöpolitiikka 

Politiikat ovat Suur-Savon Sähkön hallituksen hyväksymiä koko konsernia koskevia kokoelmia ohjeista, määräyksistä, standardeista ja tavoista toimia. Niillä halutaan varmistaa olemassa olevan lainsäädännön noudattamisen lisäksi myös vastuullinen toiminta. Suur-Savon Sähkön hallitus tarkastaa vuosittain muun muassa hankintapolitiikan, ympäristöpolitiikan ja työturvallisuuspolitiikat. 

Henkilöstö-, työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikat ovat julkisia ja voit tutustua niihin ohessa.