Energiaa ja elinvoimaa

Suur-Savon Sähkö kehittää paikallista elinvoimaa ja toimintaedellytyksiä vastuullisesti, yhdessä kumppaneiden kanssa.

Koti > Yrityksestä > Vastuullisuus

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä

Olemme jakaneet vastuullisuuden neljään teemaan:

1. Ihmiset ja yhteisö
2. Asiakkaan energiansaanti
3. Ympäristö
4. Liiketoiminnan jatkuvuus
 

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme kattaa vuodet 2019-2021. Olemme jakaneet sen vastuullisuuden teemojen mukaisesti. Ohjelma sisältää vastuullista arkea kehittäviä toimia, joista jokaisella on oma tavoitteensa, aikataulunsa, vastuuhenkilönsä ja mittarinsa.

Suur-Savon Sähkön vastuullisuusviestintää ja –ohjelmaa koordinoi konsernin vastuullisuustyöryhmä, jossa on mukana energian tuotannon ja siirron, henkilöstön, talouden, ympäristön ja kiinteistöjen sekä viestinnän edustaja.

Tavoitteenamme on luoda omalle toimialueelle lisäarvoa kehittämällä kumppanuuksia ja paikallista työllistymistä. Teemme jatkuvaa työtä haja-asutusalueiden energiansaannin toimintavarmuuden parantamiseksi ja kehitämme uusia ratkaisuja energian jakeluun ja tuotantoon. Omassa sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisen sähköenergian osuus ja biopolttoaineiden saatavuus priorisoidaan korkealle. Rakennamme verkostoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen. Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden tuottamalla arvoa omistajille ja sidosryhmille.

Lisää Suur-Savon Sähkön vastuullisuudesta