Koti > Yrityksestä > Vastuullisuus

Energiaa ja elinvoimaa

Suur-Savon Sähkö kehittää paikallista elinvoimaa ja toimintaedellytyksiä vastuullisesti, yhdessä kumppaneiden kanssa.

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä

 

Olemme jakaneet vastuullisuuden neljään teemaan:

1. Ihmiset ja yhteisö
2. Asiakkaan energiansaanti
3. Ympäristö
4. Liiketoiminnan jatkuvuus
 
Olemme määritelleet jokaiselle teemalle seurattavat asiat ja mittarit syksyllä 2018 tekemämme olennaisuusanalyysin pohjalta. Selvitimme sidosryhmiemme näkemyksiä online-kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. Työn tuloksena syntyi olennaisuusmatriisi, johon valikoimme 12 tärkeimmäksi koettua aihetta.  Kuvassa keskellä näkyy vastuullisuusteemamme ja ulkokehällä olennaisuusanalyysin pohjalta valitut seurattavat asiat.
 
Raportoimme vuosikertomuksessa sekä onnistumiset että kehityskohteet.

Tavoitteenamme on luoda omalle toimialueelle lisäarvoa kehittämällä kumppanuuksia ja paikallista työllistymistä. Teemme jatkuvaa työtä haja-asutusalueiden energiansaannin toimintavarmuuden parantamiseksi ja kehitämme uusia ratkaisuja energian jakeluun ja tuotantoon. Omassa sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisen sähköenergian osuus ja biopolttoaineiden saatavuus priorisoidaan korkealle. Rakennamme verkostoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen. Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden tuottamalla arvoa omistajille ja sidosryhmille.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme kattaa vuodet 2019-2021. Olemme jakaneet sen vastuullisuuden teemojen mukaisesti. Ohjelma sisältää vastuullista arkea kehittäviä toimia, joista jokaisella on oma tavoitteensa, aikataulunsa, vastuuhenkilönsä ja mittarinsa.

Suur-Savon Sähkön vastuullisuusviestintää ja –ohjelmaa koordinoi konsernin vastuullisuustyöryhmä, jossa on mukana energian tuotannon ja siirron, henkilöstön, talouden, ympäristön ja kiinteistöjen sekä viestinnän edustaja.