Koti > Sidosryhmille > Sponsorointi

Sponsorointi

Sponsoroinnin ja kannatustoiminnan tavoitteemme

Haemme kohteiksi arvomaailmamme kanssa yhdensuuntaisia kohteita. Arvomme ovat paikallisuus, vastuullisuus ja uudistuvuus. Mitä paremmin yhteistyökohteen toiminta tukee samaa arvomaailmaa, sitä kannattavampaa yhteistyön aloittaminen on. Lisäksi molemmilla osapuolilla tulee olla halu puhutella samaa kohderyhmää. Paikallisena energiayhtiönä keskitämme yhteistyösopimukset toiminta-alueellemme.

Tavoitteita, joita haluamme sponsoroinnilla ja kannatustoiminnalla saavuttaa:

  • Yrityskuvan vahvistaminen ja tunnettuuden kasvattaminen
  • Sitouttaminen, asiakaslojaliteetin vahvistaminen
  • Myynnin edistäminen

 

Sponsorointisopimukset

Sponsorointi on yhteiseen sopimukseen ja kumppanuuteen perustuvaa. Kumppanuus tarkoittaa pitkäjänteistä yhteistyötä, josta molemmat hyötyvät. Yhteistyössä on tärkeää osapuolien vuorovaikutus, sponsoroinnin suunnittelu, tavoitteiden määrittäminen ja mitattavuus sekä toimintojen monipuolisuus.

Valitsemme vuosittain pääyhteistyökumppaneiksi muutamia kohteita, joiden kanssa teemme aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Suur-Savon Sähkö -konsernilla on oikeus käyttää yhteistyöstä syntyviä sisältöjä ja tarinoita osana omaa markkinointiviestintäänsä. Sponsorointi ei tarkoita pelkkää logonäkyvyyttä, vaan sopimukseen liittyy aina myös muita elementtejä, muun muassa mahdollisuus lisätarinan rakentamiseen markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin käyttöön.

Keskeiset sponsorointimme teemat:

  • Energia-alan innovaatioiden ja toimialueemme ohjelmisto-osaamisen kehittäminen.
  • Yhteiskunnan infrastruktuurin turvaamiseen liittyvät yhteisöt ja hankkeet.
  • Lasten, nuorten ja perheiden osallistava harrastustoiminta. Keskitymme nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin sekä vanhusten hyvinvointia tukeviin hankkeisiin.

 

Sponsoroinnin toimintatavat

Kartoitamme itse aktiivisesti sopivia pääyhteistyökumppaneita. Valitsemme vuosittain vain muutamia kohteita pääyhteistyökumppaniksi. Jos sinulla on tavoitteisiimme ja teemoihimme sopiva tukikohde, voit lähettää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä ja katsotaan, miten ja millä aikataululla voisimme tehdä yhteistyötä.

Sponsoroinnista tehdään kirjallinen, juridisesti sitova sopimus, jossa sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, yhteistyön hinta ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto.

Kannatustoiminta

Kannatustoiminnassamme keskitymme liikunnan ja paikallisen kulttuurin edistämiseen. Tukikohteet valitaan kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Tukihakemuksen voit lähettää kannatustoiminnan hakemuslomakkeen kautta. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, toukokuun ja lokakuun lopussa. Kaikille hakijoille vastataan sähköpostilla. 

Tukea voi saada kerran kalenterivuodessa. Jos olet siis saanut myönteisen päätöksen tukikohteellesi esimerkiksi toukokuussa, voit seuraavan kerran saada tukea seuraavan vuoden toukokuussa.