Koti > Sidosryhmille > Sponsorointi

Sponsorointi

Sponsoroinnin tavoitteemme

Haemme kohteiksi arvomaailmamme kanssa yhdensuuntaisia kohteita. Arvomme ovat paikallisuus, vastuullisuus ja uudistuvuus. Mitä paremmin yhteistyökohteen toiminta tukee samaa arvomaailmaa, sitä kannattavampaa yhteistyön aloittaminen on. Lisäksi molemmilla osapuolilla tulee olla halu puhutella samaa kohderyhmää. Paikallisena energiayhtiönä keskitämme yhteistyösopimukset toiminta-alueellemme.

Tavoitteita, joita haluamme sponsoroinnilla ja kannatustoiminnalla saavuttaa:

  • Yrityskuvan vahvistaminen ja tunnettuuden kasvattaminen
  • Sitouttaminen, asiakaslojaliteetin vahvistaminen
  • Myynnin edistäminen

 

Yhteistyön sisältö

Sponsorointi on yhteiseen sopimukseen ja kumppanuuteen perustuvaa. Kumppanuus tarkoittaa pitkäjänteistä yhteistyötä, josta molemmat hyötyvät. Yhteistyössä on tärkeää osapuolien vuorovaikutus, sponsoroinnin suunnittelu, tavoitteiden määrittäminen ja mitattavuus sekä toimintojen monipuolisuus.

Valitsemme vuosittain pääyhteistyökumppaneiksi muutamia kohteita, joiden kanssa teemme aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Suur-Savon Sähkö -konsernilla on oikeus käyttää yhteistyöstä syntyviä sisältöjä ja tarinoita osana omaa markkinointiviestintäänsä. Sponsorointi ei tarkoita pelkkää logonäkyvyyttä, vaan sopimukseen liittyy aina myös muita elementtejä, muun muassa mahdollisuus lisätarinan rakentamiseen markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin käyttöön.

Keskeiset sponsorointimme teemat:

  • Energia-alan innovaatioiden ja toimialueemme ohjelmisto-osaamisen kehittäminen.
  • Yhteiskunnan infrastruktuurin turvaamiseen liittyvät yhteisöt ja hankkeet.
  • Lasten, nuorten ja perheiden osallistava harrastustoiminta. Keskitymme nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin sekä vanhusten hyvinvointia tukeviin hankkeisiin.

 

Toimintatavat

Kartoitamme itse aktiivisesti sopivia pääyhteistyökumppaneita. Valitsemme vuosittain vain muutamia kohteita pääyhteistyökumppaniksi. Sponsoroinnista tehdään kirjallinen, juridisesti sitova sopimus, jossa sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, yhteistyön hinta ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto.

Lisäksi valitsemme meille tulleiden hakemusten joukosta myös pienimuotoisempia tukikohteita. Näissä keskitymme liikunnan ja paikallisen kulttuurin edistämiseen, pääkohderyhmänä lapset ja nuoret. 

Tukikohteet valitaan neljä kertaa vuodessa, toukokuussa, elokuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Hakemukset on hyvä lähettää edeltävän kuukauden loppuun mennessä, jotta ehtivät mukaan käsittelyyn. 

Lähetä hakemuksesi hakemuslomakkeen kautta. Emme ota vastaan hakemuksia sähköpostilla. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. 

Tukea voi saada kalenterivuoden aikana kerran ja vain yhdeltä Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvalta yhtiöltä.