Strategia ja arvot

Perustehtävämme on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Koti > Strategia ja arvot

Tehtävä ja tavoite

Luotettavaa ja helppoa energiapalvelua

Suur-Savon Sähkön perustehtävänä on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Olemme haastavan järvisuomalaisen toiminta-alueen paras ja kustannustehokkain osaaja, joka tuottaa erilaisia verkostoinfra- ja tuotantolaitosratkaisuja.

Elinvoimaa Järvi-Suomeen

Visiomme on tuoda elinvoimaa Järvi-Suomeen. Haluamme olla omalla toiminta-alueellaamme aktiivisesti mukana alueen kehittämisessä. Toimintamme perustuu kumppanuuksiin, joiden kanssa kehitämme Järvi-Suomesta entistä parempaa paikkaa elää ja asua.

 

Strategiset tavoitteemme

Suur-Savon Sähkö -konsernin strategia on tehty vuosiksi 2018-2022, ja sitä on täsmennetty vuosille 2020-2022. Konsernistrategia määrittelee strategiajakson keskeiset liiketoiminnalliset tavoitteet sekä konsernin liiketoimintamallin linjaukset. Konsernistrategian määrittää ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus.

Infrastruktuurirakenteiden omistaminen ja kehittäminen

Konserni omistaa ja ylläpitää omalla toiminta-alueellaan perusinfrastruktuuriliiketoimintaa. Maantieteellinen ja uusille toimialoille laajentuminen on mahdollista.

Tehokasta ja kehittyvää palvelutuotantoa sekä vähittäismyyntiä

Työvoimavaltaisissa palveluissa haemme tehokkuuteen ohjaavia organisoitumisen rakenteita ja toimintamalleja. Yritysjärjestelyt, ulkoistukset ja omien palveluiden tuotteistaminen uusiksi ulkoisiksi palvelutuotteiksi ovat mahdollisia.

Konsernitaloudesta menestystekijä

Konsernin tasetta vahvistetaan keinoina operatiivisen tehokkuuden parantaminen, käyttöpääoman pienentäminen, rahoitusriskien hallinta ja liiketoimintamallin kehittäminen.

 

Painopisteet vuodelle 2020

Vuoden 2019 lopulla linjattiin konsernin johtamisen painopisteiksi vuodelle 2020 voimassa olevan konsernistrategian puitteissa

  • toiminta-alueen elinvoimaisuuden kehittäminen
  • hiilidioksidivapaan energian tuotannon kehittäminen
  • vastuullinen konsernitalouden hoitaminen
  • henkilöstön ’elämän tasapainon’ tukeminen

Arvot

Arvomme ovat vastuullisuus, paikallisuus ja uudistuvuus.

Vastuullisuus

Kannamme vastuuta oman toimintamme lisäksi myös sidosryhmiemme toiminnasta. Meille työskentelevät ihmiset, luonnonympäristö ja  aluetalouden kehittäminen ovat asioita, joista välitämme ja joiden onnistumisen ja menestymisen eteen teemme töitä. Emme varasta tulevilta sukupolvilta vaan huolehdimme siitä, että Järvi-Suomessa on hyvä elää myös tulevaisuudessa.

Paikallisuus

Kaikessa toiminnassa tavoitteenamme on alueellisen hyvinvoinnin kehittäminen ja elinvoiman lisääminen. Olemme toiminta-alueemme merkittävä taloudellinen toimija yli 500 M€ taseella ja lähes 600 henkilötyövuoden työllistävällä vaikutuksella. 

Uudistuvuus

Katsomme tulevaisuuteen ja teemme jatkuvaa työtä kehittyäksemme. Etsimme yritystoimintaamme aktiivisesti elementtejä, jotka lisäävät elinvoimaa alueellemme.

Toimitusjohtaja kertoo arvoistamme

Katso video
Katso video
Katso video