Koti > Sähköntuotanto

Sähköntuotanto

Sähköntuotantomme on hajautettu useille tuotantolähteille: osa tuotannosta on itse omistettua, kun taas osa saadaan tuotanto-osuuksina eri yhtiöiden omistajuuden kautta. Suur-Savon Sähköllä investoimme vahvasti uuteen vihreään ja kotimaiseen sähköntuotantoon.

Sähköntuotanto konsernissa

Sähköntuotantomme on hajautettu useille tuotantolähteille, jotka keskittyvät kotimaiseen sähköntuotantoon. Osa tuotannosta on itse omistettua, kun taas osa saadaan tuotanto-osuuksina eri yhtiöiden omistajuuden kautta. Suur-Savon Sähköllä investoimme jatkuvasti uuteen vihreään sähköntuotantoon.

Sähkön tuotannon ennuste vuodelle 2022 oli noin 400 GWh. Konsernin kaikki sähköntuotanto toimitetaan konsernin tytäryhtiö Lumme Energialle. Oman tuotannon osuus Lumme Energian myynnistä on noin 10 %.

Jo tiedossa olevien hankkeiden myötä vuonna 2025 Suur-Savon Sähkön sähköntuotannosta yksi kolmannes on tuulivoimaa, yksi kolmannes hiilidioksidineutraalia ydinvoimaa, sekä viimeinen kolmannes vesivoimalla sekä puuperäisillä polttoaineilla tuotettua sähköä. Hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus tulee olemaan yli 99 % koko Suur-Savon Sähkön sähköntuotannosta vuonna 2025.

Suur-Savon Sähkö on yhtenä omistajana Kymppivoimassa, joka on yhdeksän sähköyhtiön omistama energiantuotannon asiantuntijaorganisaatio. Kymppivoimalla on erilaisia sähköntuotanto-osuuksia 19 eri voimalaitoksessa.


Aurinkoenergian suosio kasvussa Järvi-Suomessa

Vesivoima

Suur-Savon Sähkö omistaa kaksi vesivoimalaitosta: Vaajakosken voimalalaitoksen sekä Kissakosken voimalalaitoksen. Yhtiöllämme on 7,8 % omistus Voimapihasta, joka toimittaa energiaa ruotsalaisesta vesivoimasta. 

Aurinkovoima

Konsernin tytäryhtiö Solarigo Systems Oy:n aurinkosähköpuistojen tuotanto myydään Lumme Energian kautta. Solarigo on rakentanut yli 190 puistoa ympäri Suomea, ja omistaa jotkin niistä osittain tai kokonaan. Solarigon rakentamia puistoja ovat esimerkiksi Lemenen aurinkopuisto Lempäälässä ja Atrian aurinkopuisto Nurmossa.

Suur-Savon Sähkö investoi myös omiin aurinkosähköpuistoihin. Pertunmaalle rakennetaan yksi Suomen suurimmista aurinkopuistoista, johon tulee 28 000 aurinkopaneelia 20 hehtaarin alueelle. Toinen käynnissä oleva aurinkovoimalahanke sijoittuu Hirvensalmelle, minne levittyy 9200 paneelia yhdeksän hehtaarin alueelle.

Tuulivoima

Suur-Savon Sähkö suunnittelee omia tuulipuistoja Luhankaan ja Kangasniemelle. Kumpikin tuulivoimapuista tulisi koostumaan noin seitsemästä tuulivoimalasta. Luhangan puiston sijaitsisi noin kymmenen kilometriä Luhangan keskustasta kaakkoon, ja Kangasniemen 11 kilometriä kunnan kirkonkylältä pohjoiseen.

Tuulivoimaa omistamme myös Kymppivoiman kautta, muun muassa osuuden Lestijärvelle vuonna 2025 valmistuvasta 69 voimalan puistokokonaisuudesta. 

Ydinvoima

Suur-Savon Sähköllä on tuotanto-osuuksia kaikista kolmesta Olkiluodon ydinvoimalan reaktorista osakkuusyhtiö Kymppivoiman kautta.

Puuhake

Yhtiöllä on kaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta, eli vastapainelaitosta. Omistamme laitokset puoliksi UPM-Kymmene Oyj:n kanssa Järvi-Suomen Voima Oy:n kautta.