Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Taimenen poikas...

Taimenen poikasten alasvaellusselvitys Vaajakoskella 

Kalojen liikkumista Vaajakosken vesivoimalan ympäristössä on seurattu säännöllisesti paikallisten kumppaneiden Koukku ja Paukku ry:n ja Keski-Suomen Ely-keskuksen kanssa. Seurantatietoa voimalan ohittaneista kaloista löytyy aina 1950-luvulta alkaen. Vuonna 2021 valmistui selvitys luonnonmukaisen kalatien mahdollisuuksista. Päätöstä kalatien rakentamisesta ei ole tehty.  

Keväällä 2022 alueella toteutettiin taimenen poikasten alasvaellusselvitys. Selvityksen toteutti KVVY. Vaellusreittimahdollisuudet ovat riippuvaisia ajankohdan vesitilanteesta. Keväällä virtaama oli runsas, selvästi yli 200 m3/s. Kun tutkimusta tehtiin, kaikki mahdolliset reitit olivat avoinna:  

  • ohijuoksutuskanava (vanhan voimalan portit/luukut) 
  • turbiiniväylä (Naiskosken voimalaitos) 
  • kaksi kalatietä (0,5–0,7 m3/s/kalatie) 
  • Vaajakosken kanava ajoittain veneliikenteelle 

Tutkimuskaloja oli yhteensä 350, joissa 303 yksilössä oli PIT-merkki*, ja 47 yksilössä radiolähetin ja PIT-merkki. Kalojen keskikoko oli 24 cm/150 g. Kalat merkittiin Laukaassa LUKE:n laitoksella, josta ne kuljetettiin kohteelle. Radio- ja PIT-antennijärjestelmät asennettiin alueelle ja testattiin ennen kalojen vapautusta 18.5.2022.

Vaajavirran radiokuunteluasemien antennien, PIT-antennien ja smolttien vapautuspaikan sijainti

Tulokset

Intensiiviseurantaa tehtiin noin kuukauden ajan, yhteensä 18.5.–15.6. (29 vrk).  

Radiolähetinkaloista (n=47) varmuudella alas kulki 38 kalaa, joista 18 voimalan ja 20 ohijuoksu-uoman tulvaluukkujen kautta. Voimalasta aiheutunut välitön kuolleisuus oli enintään kaksi kalaa. Voimalaitoksen padoille ui 41 kalaa (87 prosenttia) ja 6 kalaa kuoli laskupaikallaan patoaltaalla (13 prosenttia). Voimalalle ui 21 kalaa ja ohijuoksulle 20 kalaa. 

Vaellus tapahtui smolteille tyypillisesti päävirtauksen mukana pinnan tuntumassa. Reitti vei ensin ohijuoksulle, josta matka jatkui alas tai voimalalle. Kaikki voimalan kautta kulkeneet kalat olivat alajuoksulla alle kahden vuorokauden sisällä vapautuksesta. Ohijuoksun kautta alasvaeltaneet olivat perillä noin viiden vuorokauden sisällä vapautuksesta. 

Kalateissä kulki tutkimuksen aikana kaikkiaan viisi merkkikalaa 350:stä (RL-ja PIT-kalaryhmät n=350). Näistä neljä oli PIT-merkittyjä kaloja.  

Tutkimuksessa todettiin ohijuoksutuskanava toimivaksi, turvalliseksi ja nopeaksi reitiksi. Kalamäärä oli lähes samassa suhteessa virtaaman kanssa. Voimalakuolleisuus oli pienehkö, mikä on yhdenmukainen tulos aiempien tutkimustulosten kanssa. Lisäksi voimalaitos ja padot viivästyttivät vaellusta suhteellisen vähän. Kalateiden toimivuus (houkuttelevuus, hakeutuminen, läpäisy) alasvaeltaville taimensmolteille oli heikko. Tulosten tarkastelussa on kuitenkin huomioitava jokseenkin poikkeukselliset olosuhteet eli ajankohdan suuri virtaama. 

Vaajakosken vesivoimalaitos

Vaajakosken vesivoimalaitos on ollut Suur-Savon Sähkön omistuksessa vuodesta 1984. Voimala on harvinainen, koska sen vedenottokapasiteetti on suuri verrattuna korkeuseroon (noin 2 m). Voimalaitos sijaitsee Vaajavirrassa. Voimalan vuosituotanto 20 GWh ja teho 3,6 MW (200 m3/s). Voimalassa on kolme Kaplan-turbiinia (ø 4 m, 60 krt/min).

* PIT-merkki on pieni mikrosiru, joka asennetaan kalan sisään. Se on yksilöllinen, eli jokaisella merkityllä kalalla on oma koodinsa. PIT-merkki voidaan havaita tarkoitukseen kehitetyillä lukuasemilla kalan uidessa niiden ohitse.