Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Kissakosken ves...

Kissakosken vesivoimalaitoksen kalatieseurantaraportti 2021 valmistunut

Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti Kissakosken vesivoimalaitoksella Hirvensalmella touko – lokakuussa 2021 kalatiessä liikkuvien kalojen lajistoa ja määrää. Kissakoskella on ollut käytössä luonnonmukainen kalatie vuodesta 2012. Sen toimivuutta ja kalojen nousuaktiivisuutta on tarkkailtu vuosina 2013, 2017 ja 2021. Kalatien pituus on noin 150 metriä. Kalatiellä elää ja lisääntyy kaloja, ja näiden kalojen elinolot pyrimme turvaamaan juoksuttamalla vettä kalatiehen ympärivuotisesti. 

Kaudella 2021 lukumääräisesti yleisimpiä lajeja kalatiellä olivat salakka, särki ja ahven. Näiden ohella myös säyneitä tavattiin melko runsaasti. Kaikkiaan tavattiin yhdeksää eri kalalajia. Lohikaloista tavattiin jälleen taimen ja siika, mutta kumpaakin vain yksi nousukala. Kalatiellä havaitut kalamäärät jäivät muidenkin lajien osalta selvästi edellisen, vuoden 2017 tutkimuksen kalamääristä. Todennäköisin syy oli voimalan korkeat virtaamat kevään ja alkukesän aikana, jolloin kalat eivät löytäneet kalatien suuta yhtä hyvin kuin pienempien virtaamien aikaan.