Koti > Ajankohtaista > Tiedotteet > Kohti hiilidiok...

Kohti hiilidioksineutraalia yhteiskuntaa

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä oli vuonna 2018 yhteensä 75 prosenttia energiasektorilta. Energiatoimiala on tehnyt paljon toimenpiteitä energian tuotantokapasiteetin muuttamiseksi enemmän hiilidioksidineutraaliksi. Energiantuotannon kasvihuonepäästöt ovatkin puolittuneet kymmenessä vuodessa.

Suur-Savon Sähkö – konserni on tehnyt viime vuosina konkreettisia toimenpiteitä lämmön ja sähkön tuotannon kehittämiseksi hiilidioksidineutraaliin suuntaan niin omassa toiminnassa kuin osakkuusyhtiöidensä kautta. Viimeisimpänä merkittävänä päätöksenä on ollut osallistuminen Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n (EPV) tuulivoimahankkeeseen Teuvalla. EPV on toteuttamassa 21 tuulivoimalaitoksen tuulivoimapuiston, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2022. Suur-Savon Sähkö Oy osallistuu hankkeeseen osakkuusyhtiönsä Kymppivoima Oy:n kautta, joka taasen on Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n yksi omistajista. Suur-Savon Sähkön osuus on energiamäärältään 12 240 MWh vuosituotantona, joka vastaa liki viidensadan sähkölämmitteisen pientalon vuosikulutusta.

”Suomi tarvitsee jo energiahuoltovarmuudenkin takia lisää sähköntuotantoa, ja tuulivoima on tänä päivänä taloudellisesti edullisinta sähkön tuotantoa. Olemme todella tyytyväisiä, että meillä on pääsy omistusosuuden kautta Suomen kärkitason tuulivoimayhtiön, Etelä-Pohjanmaan Voiman investointihankkeeseen. Kustannustehokkuus tuulivoimainvestoinneissa syntyy kymmenien tuulivoimalaitosten puistojen suuruuden ekonomian kautta, ja yhteistyö Etelä-Pohjanmaan Voiman kanssa on hieno esimerkki toimialan yritysten yhteistyöstä”, kiittelee Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

”Oma käsitykseni on ollut, että Järvi-Suomen alueelle ei ole eri sidosryhmien maisemallisiin näkökulmiin liittyvien huolenaiheiden vuoksi ollut mahdollista käynnistää tuulivoimahankkeita. Mielestäni aika voisi olla kypsä ennakkoluulottomalle tarkastelulle siitä, löytyisikö kuitenkin myös toiminta-alueeltamme mahdollisia alueita tuulivoimainvestoinneille. Laitosten viisaalla sijoittamisella voitaisiin minimoida maisemalliset haitat. Pitää myös muistaa tuulivoimaloiden tuomat hyvät vaikutukset kiinteistöverojen ja työllistävän vaikutuksen myötä”, Tykkyläinen pohtii.

Suur-Savon Sähkö Oy on kehittänyt omaa sähköntuotantokapasiteettiaan jo viime vuosikymmeneltä lähtien hiilidioksidivapaaksi. Vuonna 2019 Suur-Savon Sähkön sähköntuotannosta 80 prosenttia on hiilidioksidineutraalia vesivoimaa, ydinvoimaa sekä puuperäisillä polttoaineilla tuotettua sähköä. Vuonna 2023 hiilidioksidivapaan tuotannon osuus tulee nousemaan 98 prosenttiin.

Sähköntuotannon lisäksi kaukolämmön tuotantoa kehitetään hiilidioksidivapaaseen suuntaan. Puuperäisten polttoaineiden osuus on kasvanut, fossiilisen öljyn käyttö on pienentynyt, ja merkittävä teknologinen askel otettiin marraskuussa 2019, kun Suomen suurin aurinkolämpökeräinpuisto asennettiin Puumalaan. Aurinkolämpö otetaan käyttöön Puumalan kaukolämmöntuotannossa keväällä 2020.

Suur-Savon Sähkön myymän kaukolämmön polttoaineista vuonna 2018 oli 81 prosenttia puuperäisiä polttoaineita, 14,9 prosenttia turvetta ja 4,1 prosenttia fossiilista öljyä. Puuperäisten polttoaineiden osuus tulee kasvamaan ja aurinkolämmöllä odotetaan olevan erityisesti öljyn käyttöä leikkaava vaikutus. Seuraavat merkittävät hiilidioksidipäästöjä leikkaavat tuotannolliset investoinnit kaukolämmöntuotannossa tulevat kohdistumaan lämpökeskusten savukaasujen hukkalämpöjen käyttöönottoon. Näiden savukaasulauhdutininvestointien valmistelua on aloiteltu, ja toteutuessaan savukaasulauhduttimet voivat leikata lämpökeskusten polttoainetarvetta jopa parikymmentä prosenttia.

Suur-Savon Sähkö – konsernin päivittyneessä investointiohjelmassa hiilidioksidineutraalin energiantuotannon investointien odotetaan nousevan 10 – 15 prosenttiin konsernin liikevaihdosta vuosina 2020 – 2026.

”Investoinnit aurinkolämpöön, aurinkosähköön, lämmöntuotannon energiatehokkuuden parantamiseen sekä tuulivoimaan ovat keskeisessä roolissa konsernimme tulevaisuuden suunnitelmissa. Investointimme tulevat olemaan merkittäviä, ja konkreettisin toimin olemme osaltamme rakentamassa tavoitteena olevaa hiilidioksidineutraalia yhteiskuntaa”, Tykkyläinen linjaa.

Suomen kasvihuonepäästöt
Energiantuotannon kasvihuonepäästöt
Tuulivoimapuisto