Koti > Ajankohtaista > Tiedotteet > Konsernin osavu...

Konsernin osavuosikatsaus 1-8/2019

Konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019.

Suur-Savon Sähkö – konsernissa on pystytty kuromaan kiinni alkuvuoden lumikuormien aiheuttamien kustannusten jättämää koko vuoden tulokseen. Konsernin liikevaihto on noussut tasolle 98,7 M€ (2018: 95,7 M€), ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 13,4 M€ (2018: 13,9 M€). Budjetoitu tulos oli tammi-elokuulle 15,4 M€. Alkuvuoden lumikuormaongelmat aiheuttivat 4,4 M€ ylimääräiset kustannukset, mutta jättämä budjettiin oli elokuun lopussa enää 2,0 M€.

Kehitystoiminnalla rakennetaan tulevaisuutta
Järvi-Suomen Energia Oy toimii erityislaatuisessa, järvisuomalaisessa ympäristössä. Yhtiö kehittää mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta sähkön siirto- ja jakeluverkkoa ja vastaa sähkömarkkinalain velvoitteisiin investoinnein. Taajamien ulkopuolisella alueella asennetaan maakaapelia kolmannes keskijänniteverkosta, kolmannes toteutetaan teiden varsille edullisempana ilmajohtoverkkona, ja kolmannes selkeästi edullisemmalla 1 kV linjalla perinteisen 20 kV linjan sijaan. Valituilla rakenteilla ja toteutustavoilla yhtiö säästää investointikustannuksissa kymmeniä prosentteja, mikä tarkoittaa satoja miljoonia euroja. Tämä osaltaan pienentää ensi vuosikymmenellä siirtohintojen nousupaineita.

Osana sähkön siirto- ja jakeluverkon rakentamista konserni maksimoi valokuituverkon rakentamisen toiminta-alueelle. Valokuituverkon rakentaminen yhteisrakentamisella pudottaa investointikustannukset jopa kolmannekseen pelkän valokuituverkon rakentamisesta. Valokuituverkon rakentuminen tukee tulevaisuuden kasvavien tiedonsiirtotarpeiden täyttämistä niin energiakonsernin omassa toiminnassa kuin alueen kuluttajien, yritysten kuin julkisen sektorin tarpeissa.

Suur-Savon Sähkö Oy lanseerasi keväällä Lempeä Lämpö – kaukolämpöbrändin, jonka puitteissa kaukolämpötoimintaa on ryhdytty kehittämään. Merkittävänä esimerkkinä on käynnissä oleva Suomen suurin aurinkolämpökeräinpuisto, jolla tullaan yhdessä lämpöpumpun sekä lämpöakuston kanssa käytännössä poistamaan fossiilisen öljyn käyttö Puumalan kaukolämpötuotannossa. Puumalan pilottikohteen kokemukset tullaan hyödyntämään konkreettisina toimenpiteinä myös muissa kaukolämpöverkoissa.

Aurinkoenergian hyödyntämisen lisäksi energian tuotannossa otetaan käyttöön muitakin ilmastoystävällisiä tuotantomuotoja. Suur-Savon Sähkö valmistautuu osakkuusyhtiöidensä kautta merkittäviin tuulivoimainvestointeihin, joiden toteuttaminen tulee varmistumaan kuluvan vuoden lopulla. Kaukolämmön tuotantolaitoksissa valmistaudutaan savukaasupesuri-investointeihin, mikäli teknistaloudelliset tarkastelut sekä lupamenettelyt mahdollistavat nämä hukkalämmön talteenottoon perustuvat hankkeet.

Lumme Energia Oy osti kesäkuussa enemmistöosuuden Solarigo Systems Oystä, joka on Suomen kärkiyhtiö teollisten aurinkosähkökohteiden rakentamisesta. Solarigo Systems Oy on toteuttanut liki 20 MW aurinkosähkövoimaloita, ja tavoittelee 100 MW aurinkosähkökapasiteettia vuoden 2026 loppuun mennessä. Solarigo Systems Oy on muun muassa toteuttanut Suomen suurimman aurinkosähkövoimalan Nurmoon (www.nurmonaurinko.fi).

Konsernin taloudelliset näkymät ovat vahvat
Konsernin ennustettu tulos koko vuodelle on elokuun lopun näkemyksen mukaan jäämässä noin kaksi miljoonaa euroa budjetoidusta. Ennustettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 23 M€, kun budjetoitu tulos oli 25 M€. Ensimmäisen kolmannesvuoden ennuste oli 21 M€, joten kesäaikana liiketoiminnassa on tapahtunut onnistumisia. Kuluvan vuoden ennustettu tulos olisi toteutuessaan yksi konsernin historian parhaista operatiivista tuloksista. Vuoden 2020 arvioidaan olevan valtakunnallisesti heikomman yleisen talouskehityksen aikaa, mutta erityisesti operatiivisen tehostumisen myötä tulosnäkymien arvioidaan Suur-Savon Sähkö – konsernissa säilyvän kuluvan vuoden kaltaisena.

Konsernin investointibudjetti kuluvalle vuodelle on yli viisikymmentä miljoonaa euroa sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin, kaukolämpöliiketoiminnan tuotantolaitoksiin sekä kaukolämpöverkkoihin. Huolimatta korkeasta investointitasosta kuluvanakin vuonna, konsernin omavaraisuusaste nousi huhtikuun lopun 29,5 %:sta tasolle 31,1 %. Maksuvalmius on vahva, tunnusluku quick-ratio on tasolla 1,47, ja ’nettovelat/käyttökate’ tunnusluku on erittäin terveellä tasolla 1,8. Uutena investointikohteena konsernin talouteen tulevat Solarigo-konsernin toteuttamat teollisen aurinkosähkön investoinnit, jotka tulevat lähivuosina olemaan vähintään kymmenen miljoonaa euroa vuosittain.

Suur-Savon Sähkö – konsernin talouden tunnuslukuja
Alkuvuoden toteuma, alkuvuoden budjetoitu, toteuma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, ja edellisen kokonaisen vuoden toteuma: