Koti > Ajankohtaista > Tiedotteet > Osavuosikatsaus...

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2019

Vuoden 2019 tammi-huhtikuussa energian kulutus jäi normaalista lämpimän säätilan takia. Sähkön jakelua vaikeuttivat myrskytuulet sekä lumikuormat ja sähkön tuotantoa pienensi vähäinen vesivarastojen taso vesivoimalaitoksilla. Vaikka Suur-Savon Sähkö – konsernin taloudellinen tulos on jäänyt budjetoidusta, näkymät koko vuoden tuloksenteolle ovat kuitenkin hyvät.

Konsernin talous on jäänyt vuoden ensimmäisellä kolmanneksella noin 3,1 M€ niin liikevoitto- kuin liiketulostasolla budjetoidusta. Syynä haastavat luonnonolosuhteet ja sähkön tuotantoliiketoiminnan vaikeudet. Aapeli – myrskyn ja lumikuormaongelmien aiheuttamaa 4,3 M€ kustannusta on saatu hieman kurottua kiinni. Huhtikuun lopun ennuste koko vuoden tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on noin 21 miljoonaa euroa.

Konsernin toimialueella on tammi-huhtikuussa ollut pienempi lämmöntarve verrattuna keskimääräiseen (-9,5 %) ja edelliseen vuoteen (-11,6 %). Heinäkuussa 2018 tehdyn sähkön siirron verkkopalveluhintojen korotuksen vuoksi alkuvuoden liikevaihto pysyi pienemmästä energiamäärästä huolimatta budjetoidulla tasolla. Kaukolämmössä otettiin heinäkuussa 2018 käyttöön kausihinnoittelu, jolloin talvikuukausina kaukolämpö on hieman kalliimpaa, ja keväästä syksyyn hinta on matalampi. Hinnoittelumuutoksen vuoksi lämpimän talven vaikutus ei näy liikevaihdon vertailuluvuissa alkuvuonna. Kaukolämpötoiminnan kannattavuutta ovat turvanneet hyvin toimineet hake- ja turvelaitokset, jolloin kustannuksiltaan kalliimman polttoöljyn määrä jäi alkuvuonna erittäin vähäiseksi (2,1 %). Puuperäisillä polttoaineilla tuotettiin lämpöä 78,4 prosenttia ja turpeella 19,5 prosenttia.

Sähkön markkinahinnan nousu tukee myös Suur-Savon Sähkö – konsernin sähköntuotannon kannattavuutta. Alkuvuonna sähkön tukkuhinta oli 46,0 €/MWh (2018: 41,6 €/MWh). Sähkön tukkumarkkinahinnan nousun taustalla on toisaalta päästöoikeuden hinnan liki kaksinkertaistuminen vuodentakaiseen nähden, mutta merkittävänä syynä on myös Skandinavian heikko vesi- ja lumitilanne. Vaikka tukkumarkkinahinta nousi, Suur-Savon Sähkön sähkön tuotantomäärät putosivat budjetoidusta 27 prosenttia. Tuotantomäärien putoaminen johtui ensisijassa omien vesivoimaresurssien vähäisestä vesimäärästä, ja toissijaisesti lämpimän säätilan leikattua kaukolämmön tuotannon yhteydessä tuotetun vastapainesähkön määrää. Markkinahinnan nousua ei pystytty hyödyntämään, koska tuotantomäärät jäivät budjetoiduista.

Kesäkaudelle 2019 on suunniteltu mittavat säävarman sähköverkon investoinnit Järvi-Suomen alueelle. Investointibudjetti säävarmaan verkkoon tulee olemaan liki viisikymmentämiljoonaa euroa. Investointien painopiste on siirtymässä tämän kesän aikana kuntataajamista harvaan asutun alueen keskijänniteverkon rakentamiseen.

Konsernin tunnusluvut1-4/2019B1-4/20191-4/20182018
Liikevaihto, milj. euroa57,857,557,7148,0
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa7,810,811,218,4
Investoinnit, milj. euroa10,613,16,143,7
Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA)1,88,54,5
Omavaraisuusaste %29,832,529,5
Käyttökate, milj. euroa17,020,019,945,8
Henkilöstö keskimäärin100116109

(Alkuvuoden toteuma, alkuvuoden budjetoitu, toteuma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, ja edellisen vuoden toteuma)

Henkilövalinnat

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto teki kokouksessaan 6.6.2019 seuraavat henkilövalinnat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kunnanjohtaja Jukka Ollikainen Mäntyharjusta ja varapuheenjohtajana niin ikään jatkaa maanviljelijä Lasse Partanen Sulkavalta.

Hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnasta, myymäläpäällikkö Tapio Paunonen Juvalta sekä uudelleen musiikinopettaja Sakari Ainali Toivakasta. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäksi laamanni Matti Kunnas Mikkelistä, agrologi Heikki Pärnänen Rantasalmelta sekä talouspäällikkö Tiina Snicker Mikkelistä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kunnas ja varapuheenjohtajana jatkaa Tiina Snicker.