Koti > Ajankohtaista > Tiedotteet > Konsernin osavu...

Konsernin osavuosikatsaus 1-8/2018

Vuosi 2018 on ollut sääolosuhteiden sekä energiamarkkinahintojen osalta hyvin vaihteleva. Talvikausi oli erittäin kylmä, kesä erittäin lämmin, ja energian hinta on noussut hyvin voimakkaasti. Toiminta-alueella ei ole ollut tämän vuoden aikana lumikuormaongelmia tai merkittäviä myrskytuulia. Suur-Savon Sähkö – konserni on pystynyt liki kaikilla liiketoiminta-alueillaan hyödyntämään toimintaympäristön myönteistä kehitystä.

Alkuvuoden liikevaihto nousi 95,7 milj. euroon, mikä oli 7 % edellisvuotta enemmän. Liikevoitto oli 13,3 milj. ja kasvoi 3,6 milj. euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Koko vuoden operatiivisen tuloksen ennustetaan toteutuvan edellisvuotta parempana. Sähkömarkkinoiden kehittyminen, syyskauden säätila sekä mahdolliset myrskyt ovat merkittävimpiä loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Kokonaisinvestoinnit elokuun loppuun mennessä ovat olleet konsernissa 25,6 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli 23,8 milj. euroa.

Sähkön siirron ja jakelun volyymi on lämpötilakorjattuna pienentynyt 2 %. Edellisvuoteen verrattuna siirron ja jakelun volyymi on kuitenkin 1,3 % korkeampi. Huolimatta kylmästä alkuvuodesta, lämpimän kesän seurauksena, tammi-elokuussa lämmitystarve on ollut 5,1 % normaalivuotta pienempi.

Pohjoismaisessa sähköpörssissä tänä vuonna sähkön markkinahinta Suomen alueelle on ollut 45,2 €/MWh, mikä on 37,9 % edellisvuotta korkeampi. Sähkö on ollut viimeksi näin kallista vuonna 2011. Kohonnut sähkön markkinahinta johtuu ennen kaikkea Pohjoismaiden heikosta vesivoimatilanteesta, hiilipolttoaineen voimakkaasta hinnan noususta, sekä sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä maksettavien päästöoikeuksien hinnan rajusta noususta. Päästöoikeuksien hinta on noussut 270 % tammikuusta elokuun loppuun mennessä, tasolle 21,1 €/tnCO2.

Konsernin toiminnan volyymiä kuvaavat energiamäärät kehittyivät 1.1. – 30.8.2018 seuraavasti:

GWhMuutos edelliseen vuoteen %
Lämmön myynti   190,0       -4,2 
Sähkön tuotanto   275,3-2,4 
Sähkön siirto793,2+1,3 
Sähkön myynti1 113,0+34,0 

Kaukolämpötoimintaa harjoitetaan yhteensä kahdessatoista kuntataajamassa tai teollisuuskohteessa. Kaukolämmön tuotantokapasiteetti on toiminut erinomaisella käytettävyydellä, ja lisääntynyt lämmöntarve on pystytty täyttämään pääasiassa puuperäisillä polttoaineilla. Öljyä käytetään ainoastaan kovimmissa huippukuormatilanteissa sekä varapolttoaineena. Öljyn käyttö alkuvuonna on ollut ainoastaan 3,4 % (2017: 2,7 %) kokonaispolttoainekäytöstä. Puuperäisten polttoaineiden osuus on ollut alkuvuonna 80,6 % (77,7 %) polttoainekäytöstä, ja turpeen osuus 16,0 % (19,6 %). Suur-Savon Sähkö Oy investoi jatkuvasti myös kaukolämmön toimintavarmuuden kehittämiseen kotimaisilla polttoaineilla. Kuluvan vuoden korvausinvestointihankkeena on Mäntyharjun taajaman hakekattila.

Konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa 109 (96) vakinaista ja 6 (5) määräaikaista henkilöä.