Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Joutsan Lämpö...

Joutsan Lämpö otti käyttöön savukaasulauhduttimen

Joutsan Lämmön lämpökeskuksessa on otettu käyttöön hukkalämpöä talteen ottava savukaasulauhdutin. Hukkalämmöstä tullaan saamaan lämpöä kaukolämpöverkkoon noin 3 600 MWh vuodessa, mikä on noin 20 % Joutsan Lämpö Oy:n tuottamasta lämpöenergiasta vuositasolla. Säästetty polttoainemäärä vastaa normaalivuonna ja nykyisillä polttoaineiden hinnoilla noin 90 000 € vuotuista säästöä polttoainehankinnoissa. Savukaasulauhdutin on otettu käyttöön syyskuussa 2021.

Hanke alkoi syksyllä 2020, kun Joutsan Lämpö käynnisti selvityksen lämpökeskuksen savukaasujen vesihöyryn sisältämän hukkaan menevän energian talteen ottamiseksi. Projektille saatiin Business Finlandin jakamaa investointitukea 160 000 €. Investointituki oli ratkaiseva tekijä investoinnin toteuttamiselle. Hankkeen toteutunut kustannus oli 850 000 €, kun budjetti oli 800 000 €. Budjettiylitys johtui yleisestä kustannusten noususta. Osa hankinnoista viivästyi keväälle 2021, jolloin hintatasot olivat nousseet budjetointihetkeen verrattuna. Hankkeen talouden kannalta oli ratkaisevan tärkeää pääkomponenttien hankintasopimusten tekeminen ennen vuoden 2021 rakentamiskustannusten nousua.

Joutsan lämpölaitoksen havainnekuva

”Business Finlandin myöntämän investointituen jälkeen investoinnin taloudellinen suuruus on noin 700 000 €, ja kun säästetään polttoainekustannuksissa noin 90 000 €, investoinnin takaisinmaksuajaksi muodostuu hieman alle kahdeksan vuotta. Investoinnilla on taloudellisten perusteiden lisäksi merkittävä vaikutus lämmöntuotannon ympäristövaikutuksissa. Savukaasuista vedeksi tiivistyvä höyry sitoo yli 75 % hiukkaspäästöistä, ja yli 95 % rikkipäästöistä. Investointi tukee myös koko Joutsan kuntaa odotettavissa olevien kuntiin kohdistuvien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen luonnehtii.

Aikataulullisesti tiukan projektin mahdollisti osaltaan sujuva luvitus sekä Joutsan kunnan ympäristötoimen sekä rakennuslupaviranomaisten toimesta. Savukaasulauhduttimessa tiivistyvä lauhdevesi ohjataan luonnonvesistöjen sijaan Joutsan Vesihuolto Oy:n viemäriverkostoon. Kaikki luvitukset sekä muut yhteistyöjärjestelyt sujuivat erinomaisesti.

Joutsan Lämmön investointipäätös tehtiin koronaviruspandemian aiheuttaman talouden taantuman keskellä. Savukaasulauhduttimen päälaitetoimituksen kilpailutuksen voitti kotimainen perheyhtiö Condens Heat Recovery Oy. Investoinnin toteutuksessa keskeisessä roolissa olivat paikalliset yrittäjät A. Reponen Oy, Ansioniemen Sähkö Oy ja Rakennuspalvelu Hartonen Oy. Projektin vetovastuussa toimi Joutsan sähkö- ja lämpöhuollon käyttö- ja kunnossapitotöistä vastaava infrapalveluyhtiö Elvera Oy.

”Haluamme kiittää Joutsan Lämpöä luottamuksesta lauhduttavia savukaasupesureitamme kohtaan. Käytimme huomattavasti aikaa laitteiston suunnitteluun, jotta lämpöä saadaan talteen eri kattilakuormilla mahdollisimman paljon ja toisaalta laitesijoittelulla varmistamme toimituksen Joutsan Lämmön laitokselle parhaiten sopivaksi. Projekti toteutui hyvässä hengessä tilaajan ja heidän eri yhteistyökumppaneiden kanssa”, kommentoi Condens Heat Recoveryn toimitusjohtaja Ville Haavisto hanketta ja sen toteuttamista.

”Tämä Joutsan savukaasulauhdutinhanke oli Elveran ensimmäinen tämäntyyppinen projekti. Henkilöstömme sai olla mukana projektin suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon saakka, ja tämä nosti koko organisaatiomme kykyä sekä projektinhallinnassa että uusien teknologioiden soveltamisessa. Joutsa on Elveran toiminnan kannalta yksi tärkeistä sähkönjakelun ja lämmöntuotannon paikkakunnista. Oli hienoa saada olla toteuttamassa tätä hanketta nimenomaan Joutsassa”, Elveran toimitusjohtaja Arto Nieminen toteaa.

”Projekti toteutettiin erittäin tiukalla aikataululla. Oli erittäin tärkeää saada savukaasulauhdutin toimintaan ennen talven tuloa. Haluan kiittää kaikkia laitetoimittajia, urakoitsijoita, kunnan virkamiehiä ja muita onnistumista edesauttaneita tahoja onnistuneesta projektista”, toimitusjohtaja Tykkyläinen kiittelee.