Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Sillanrakennust...

Sillanrakennusta ja hanke-hangessa kahlaamista – Laura Vuorinen solmii yhteistyötä

Suuret asiat syntyvät lähes poikkeuksetta yhdessä. Yhteistyön arvo korostuu erityisesti haastavina aikoina, sellaisina, jota koko Suomi nyt paraikaa elää. Yhteistyön alulle saattaminen on myös itsessään kovaa työtä, sen voi allekirjoittaa Suur-Savon Sähköllä työskentelevä Laura Vuorinen. Hankkeet ja projektit -yksikön päällikkönä toimivan Lauran vastuulla on pysyä ajan tasalla mitä on käynnissä niin konsernin sisällä kuin Järvi-Suomen alueen eri tahoilla. Hänen työnkuvansa on samoilla intresseillä varustettujen paikallisten tahojen saattaminen yhteen omien tekijöiden kanssa. Yhteistoiminnalla hankkeisiin saadaan koottua lisää resursseja, tietotaitoa ja tuloksista jakaantuu oppia ja muuta hyvää suuremmalle joukolle. 

Tuttu toimialue tutulla energia-alla  

Mikkelistä kotoisin olevalle Laura Vuoriselle Järvi-Suomi on ennestään tuttu toimikenttä. Aiemmat vuodet Mikkelin kehitysyhtiö Miksein ja sitä edeltäneen Miktechin palveluksessa ovat tehneet tutuksi seudun yrityskenttää sekä hanketoimintaan nivoutuneita julkisen sektorin toimijoita. Aiemmissa tehtävissään myös hankemaailmassa toimimisen kiemurat ovat tulleet tutuksi: hankkeiden vaihtuessa joka vuodelle haettiin uusi rahoitus.  

Vahvuutenani nykyisessä työssäni on aiempi kokemus hankemaailmasta ja niistä kuvioista mitä siellä on. Myös energia-ala on minulle ennestään tuttu opintojen ja diplomityön kautta.”  

Konsernilla on tavoitteena ottaa entistä enemmän osaa Järvi-Suomen seudun kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin, ja ottaa mukaan seudun toimijoita omiin projekteihin.  Siinä Lauralla on elintärkeä rooli.

”Tehtävässäni keskeistä on keskustella meidän liiketoimintojemme kanssa, millaisia projekteja heillä on meneillään tai ajatuksia hautumassa, ja tunnistaa olisiko mahdollisuutta ottaa osaa julkisiin kehityshankkeisiin. Toisena puolena on sitten keskustella eri hanketoimijoiden kanssa: mitä heillä on meneillään ja olisiko heidän kehitysajatuksissaan yhteistyömahdollisuuksia.  

Digitalisaatio muovaa maakuntia – muutokseen tehokkuutta ja varmuutta yhteistyöllä  

Järvi-Suomen Energia edistää dronejen käyttöä vianpaikannuksessa yhteistyössä paikallisten toimijoiden, Elveran, Saimaa Solutionsin ja Mindhiven kanssa. Lue lisää

Vaikka kulkisi millaiset laput silmillään, tänä päivänä ei voi välttyä törmäämästä digitalisaatioon. Tämä tosiasia koskee myös energiayhtiöitä, joissa ollaan kovaa vauhtia hakemassa tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia digitaalisista ratkaisuista. Suur-Savon Sähkön liiketoiminnoilla on käynnissä lukuisia projekteja, joilla pyritään digitalisaation keinoin esimerkiksi lyhentämään asiakkaiden kokemia katkoaikoja nopeuttamalla niin sähköverkon vikoihin reagoimista kuin itse vikojen korjaustakin.  

Digitalisaation kenttä on tunnettu pirstaloituneisuudestaan, ja harvassa ovat ne toimijat, jotka tulevat toimeen kehitystyössään pelkästään oman väen kyvykkyyksien voimin. Digitalisaatio on yksi merkittävä osa-alue, jossa Suur-Savon Sähkö hakee yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa: se toisi tehokkuutta uuden kehittämiseen ja symbioosietuja alueella.  

”Digitalisaation hankkeissa pyritään ottamaan mukaan paikallisia yrityksiä ja tukemaan sillä tavalla paikallista hyvinvointia. Tavoitteena on saada luotua tänne alueelle ekosysteemiajattelua, jonka avulla voitaisiin laajentaa ja vahvistaa alueen toimijoiden osaamista ja kyvykkyyksiä.”  

Digitalisaatio luo edellytykset sille, kuinka Järvi-Suomessa eletään jatkossa. Esimerkiksi kattavat kuituverkot mahdollistavat tehokkaan etätyöskentelyn myös haja-asutusalueella. Paikallinen teknologiakyvykkyys pitää seudun yritykset mukana kansainvälisessä kilpailussa, versoen ympärilleen uutta liiketoimintaa. Laura visioi tulevaisuuden Järvi-Suomen näin:  

”Elävä. Asuttu sekä paikallisten että monipaikkaisten asukkaiden toimesta, lomaillen ja etätöitä tehden. Luonto on vehreä ja puhdas myös tulevaisuudessa. Säilytämme ja kehitämme sitä tekemällä oikeita toimia.”  

Pandemia ei ole himmentänyt tekemisen kipinää seudulla

Lauran työn ensimmäiset kuukaudet ovat kuluneet tiiviisti etäpalavereissa ihmisten kanssa. On keskusteltu omien liiketoimintojen suunnitelmista ja esittäydytty seudun hanketoimijoille sekä tavattu alueen muita yrityksiä, joiden kanssa Suur-Savon Sähköllä voisi olla yhteisiä hankkeita tulevaisuudessa. Laura on havainnut myös muissa seudun toimijoissa vahvaa tahtoa lähteä viemään asioita eteenpäin:  

”Oletavannut eri alojen asiantuntijoita ja osaajia, jotka haluavat kehittyä ja kehittää yritystoimintaa sekä kuntia ja maakuntaa laajemmin. On ollut innostavaa kohdata ihmisiä, joilla on niin paljon energiaa ja halua tekemiseen ja kehittämiseen.”  

Lopuksi Laura pyytää reilusti ottamaan yhteyttä, jos jokin ajatus yhteistyömahdollisuudesta on kehkeytynyt mielessä: 

Ehdottomasti kannattaa vaikka soittaa tai laittaa sähköpostia, jos löytyy idea, miten voisimme lähteä tekemään yhteistyötä. Etsin meiltä sopivat henkilöt mukaan ja mietitään yhdessä, miten edetään.”