Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Kerienergia tek...

Kerienergia tekee merkittävän investoinnin Kerimäen lämmöntuotannon ympäristöystävällisyyteen ja tehokkuuteen

Kerimäen biolämpölaitoksella tehdään merkittävä investointi kohti hiilineutraalia lämmön tuotantoa. Laitokseen asennettavat sähkösuodin ja lämmön talteenottopesuri vähentävät laitoksen tuottamia pienhiukkasia 98 prosenttia. Lisäksi öljyn käyttö lakkaa lähes kokonaan, minkä ansiosta CO2 – päästöt vähenevät Kerimäen alueella noin 100 tonnia ja rikkipäästöt vähenevät noin 0,3 tonnia vuodessa.

Marraskuussa tehty investointipäätös toteutetaan vuoden 2021 aikana. Asennettavalla sähkösuotimella puhdistetaan kattilasta tulevat savukaasut. Tällä hetkellä biokattilan vuosituotannosta leviää Kerimäen alueelle noin 10 tonnia pienhiukkasia vuodessa. Investoinnin jälkeen pienhiukkasten määrä on enää noin 0,2 tonnia.

Savukaasupesurilla tehoa lämmöntuotantoon ja säästöä polttoaineisiin

Puhdistuksen jälkeen savukaasut johdetaan savukaasujen lämmön talteenottopesurille. Savukaasuista saatava energia siirretään Kerimäen kaukolämpöverkkoon. Savukaasupesurilta savukaasut johdetaan uuteen piippuun. Savukaasuista saatavalla energialla korvataan lähes 50 prosenttia nykyisestä kaukolämpöenergian tarpeesta.

Koska lämmön talteenottopesuri tuottaa talvella noin 1 MW:n suuruisen lisätehon tuotantoon, tulee öljyn käyttö laitoksella käytännössä päättymään lukuun ottamatta kesäajan huoltoseisakkeja. Lämmön talteenottopesurilta tuleva lauhdevesi puhdistetaan, neutraloidaan ja johdetaan jätevesilaitokselle.

Sähkösuotimen ja lämmön talteenottopesurijärjestelmän rakentaminen alkaa keväällä 2021 lämpökeskuksen laajentamiseen liittyvillä töillä. Investointi tulee olemaan valmiina 30.9.2021 mennessä kokonaisuudessaan. Sähkösuotimen ja lämmön talteenottopesurin käyttöönotto tehdään 31.8.2021 mennessä. Kerimäen biolämpölaitoksella tuotetaan lämpöenergiaa Sahakuutio Oy:n kuivaamon tarpeisiin ja Kerimäen alueen kaukolämpöasiakkaille.

Investointi tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista

Investointi on biolämpölaitoksen tulevan käytön jatkamisen kannalta merkittävä. Vuoteen 2025 ja 2030 mennessä lämpökeskuksien päästövaatimukset tiukentuvat merkittävästi. Investoinnin avulla Kerimäen biolämpölaitos tulee täyttämään jo nyt vuosina 2025/2030 voimaan tulevat päästörajavaatimukset. Investoinnin kustannukset ovat yhteensä noin 1,3 M€. Tukea on saatu Business Finlandilta, mikä on mahdollistanut investoinnin.

Investointi ei vaikuta kaukolämmön hinnoitteluun. Käytännössä lämmön talteenottopesurin savukaasuista tuottama lämpöenergia tulee pitämään kaukolämmön tuotantokustannukset vakaana.

Kattilaprosessin muutokset ja sähkösuotimen asennukset tekee KPA Unicon Oy. Lämmöntalteenottopesurijärjestelmän toimittaa Condens Heat Recovery Oy.

Lisätietoja: Harri Karhu, kaukolämpötuotantopäällikkö, Suur-Savon Sähkö, puh. 010 210 4558

Kerienergia Oy tuottaa ja jakaa kaukolämpöä Kerimäen taajamassa. Yhtiön omistavat Suur-Savon Sähkö Oy (67 %) ja Sahakuutio Oy (33 %). Kerienergia on Suur-Savon Sähkön tytäryhtiö.