Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Tuloksellista t...

Tuloksellista työtä toiminta-alueen kehittämiseksi

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 148 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,5 prosenttia. Konsernin operatiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,4 miljoonaa euroa, joka on 42,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Konserni investoi 40,3 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen ja yli kaksi miljoonaa euroa kaukolämmöntuotannon hakelämpölaitokseen. Kotimaisten polttoaineiden osuus energiantuotannossa oli 97,9 prosenttia.

Valtakunnallisesti sähkön kulutus kasvoi vuonna 2018 yhteensä 2 %. Suur-Savon Sähkö -konsernin toiminta-alueella sähkön käyttö kasvoi 0,8 %, ja lämpötilakorjattuna – 0,8 %. Yhtiön verkkoalueella siirretty sähkön määrä oli 1 155 GWh (2017: 1 142 GWh). Sähköverkon liittymien nettomuutos oli 99 (2017: 122).

Suomen tukkusähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 46,77 €/MWh (2017: 33,19 €/MWh). Sähkön tuotanto omilla ja osakkuusvoimalaitoksilla oli yhteensä 412 GWh (449 GWh). Konsernin sähköntuotannosta 73 % (2017: 77 %) oli hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa, joka tuotettiin lähinnä vesivoimalla, ydinvoimalla ja metsähakkeella. Vuoteen 2023 mennessä konsernin sähkön tuotannosta ennakoidaan olevan yli 99 % hiilidioksidivapaata tuotantoa. Kaukolämmön myyntiä konsernilla oli 288 GWh (2017: 299 GWh). Vuosi 2017 oli lämmitystarveluvulla laskettuna 1,2 % vuotta 2017 lämpimämpi.

Toimialueen sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus oli yhteensä 97,9 %, josta puuta oli 90,2 % ja turvetta 7,6 %. Öljyn osuus energiantuotannon polttoainekäytössä oli vain 2,1 %. Konsernin oma sähköntuotanto ja  kaukolämpö olivat ilmastoystävällistä energiaa. Sähköenergian myynti oli 1 479 GWh, mikä oli 6,1 % edellisvuotta enemmän.

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 43,7 miljoonaa euroa, josta jakeluverkon investoinnit olivat 40,3 miljoonaa euroa.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus esittää, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 90,00 euroa/osake, yhteensä 6 779 160,00 euroa.  Vuonna 2017 yhtiö jakoi osinkoa 60 euroa/osake, yhteensä 4 519 500,00 euroa.

Konsernin tunnusluvut201820172016
Liikevaihto, miljoonaa euroa148,0138,9146,3
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, miljoonaa euroa18,412,923,1 *)
Investoinnit, miljoonaa euroa43,745,946,4
Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA)4,53,66,9
Omavaraisuusaste %29,531,833,1
Henkilöstö keskimäärin109106142 **)

*) Operatiivinen tulos 2016 oli 10,4 M€. Elvera Oy:n muodostaminen ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta johtivat kertaluonteisiin kirjanpidollisiin kirjauksiin, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

**) Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta 01.04.2016 johti konsernin henkilöstömäärän pienenemiseen.