Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Kutsu yhtiökok...

Kutsu yhtiökokoukseen

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. huhtikuuta 2024 klo 11 konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kamarimusiikkisalissa, os. Sointukatu 1, Mikkeli. Valtuutusten tarkastus alkaa samassa paikassa klo 10.15.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osingon maksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 110,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 8.240.650,00 euroa. Osingonjakopäiväksi ehdotetaan 30.8.2024.

Informaatio
Osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön keskustoimipaikassa Mikkelissä osoitteessa Otto Mannisen katu 6.

Osallistumisoikeus
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti lauantaihin 6.4.2024 klo 11 mennessä alla olevasta painikkeesta tai puhelimitse p. 010 756 4626/Riikka Nykänen tai kirjeitse osoitteeseen Suur-Savon Sähkö Oy, PL 3, 50101 Mikkeli. Ilmoitusten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tutustu vuoden 2023 toimintakertomukseen ja tilinpäätöstietoihin.