Koti > Ajankohtaista > Uncategorized > Alueen toimijoi...

Alueen toimijoiden yhteinen dronehankinta mahdollistaa yhteiskunnan tukemisen ja reserviläisten kouluttamisen dronetehtäviin

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja useat muut asiaan liittyvät toimijat julkistivat 25.8.2022 Mikkelin Lentoasemalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa projektinsa, jonka tavoitteena on laadukkaan, vankkaa ammattilaistasoa olevan miehittämättömän lennokin eli dronen hankkiminen. Dronea käytetäisiin esimerkiksi viranomaisten tukemiseen esimerkiksi onnettomuus- ja etsintätilanteissa sekä reserviläisten kouluttamisessa vaativiin dronetehtäviin.

Alun perin Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n käynnistämä projekti on vuoden 2022 aikana laajentunut laajan varautumis- ja maanpuolustustoimijoiden joukon yhteishankkeeksi. Projektin kustannusarvio on noin 170.000 euroa ja sisältää varsinaisen dronen lisäksi monipuoliset lisälaitteet erikoiskameroineen ja tukiasema-autoineen. Toiminnan pääpaikaksi on suunnitteilla Mikkeli ja toiminta kattaisi koko Etelä-Savon alueen.

Reserviupseerien dronejärjestelmän käyttökohteita ovat esimerkiksi viranomaisten tukeminen yhteiskunnalle ja yrityksille elintärkeiden energia- ja infrajärjestelmien vika- ja häiriötilanteiden selvittämisessä, pelastus- ja etsintätehtävissä sekä erilaisissa ilmasta käsin tehtävissä kartoituksissa. Tavoitteena on myös tukea vapaaehtoista maanpuolustusta tukemalla reserviläisten kouluttamista vaativien dronejärjestelmien käyttöön.

Pitkään hiljaiseloa viettänyttä Mikkelin lentoasemaa on pidetty yhtenä vaihtoehtona tulevan droneprojektin lentotukikohdaksi ja koulutusalueeksi.

Alueen toimijoilla kiinnostusta dronetoimintaa kohtaan

Projektipäällikkö Jussi Saarinen Suur-Savon Reserviupseeripiiristä on ilahtunut projektin saamasta laajasta myönteisestä vastaanotosta niin eri maanpuolustusjärjestöjen, viranomaisten kuin yksityisten toimijoiden taholla. ”Voidaan sanoa, että asiasta on pikkuhiljaa kehittynyt laajalti vapaaehtoista maanpuolustustoimijoita, viranomaisia ja muita toimijoita yhdistävä projekti”, toteaa Saarinen. Reserviläistoimintaa aktiivisesti harrastava Saarinen sai idean projektiin keväällä 2021 maatalousyrityksensä pellolla työskennellessään, kun näki lähistöllä jonkun lennättävän jotakin kevyttä dronea. ”Päätimme tuolloin Suur-Savon Reserviupseeripiirissä, että hyötylennokkitoiminta tulee ottaa osaksi myös reserviläistoimintaa ja -koulutusta. Pian huomasimme, että reserviläistoimijoiden laadukas laitteisto voi tukea myös muita yhteiskunnan varautumis- ja turvallisuustoimijoita, jopa viranomaisia, ja yhteistyötä ryhdyttiinkin laajentamaan myös heidän suuntaansa.”  

Reserviläistoiminnassa taloudellisesti poikkeuksellisen mittavan hankkeen mahdollistaa ulkopuolinen rahoitus. Hankkeen suurimmat tukijat ovat Maanpuolustuskoulutus, Suur-Savon Energiasäätiö, sekä maakunnan kolme leader -yhdistystä, yhteensä noin 145 000 € tuella. Myös maakunnan yritykset ovat lähteneet tukemaan hanketta, joista yhtenä esimerkkinä Suur-Savon Sähkö Oy:n myöntämä 10 000 € tuki. 

Paikallisella yhteistyöllä synergiaetuja

”Tämä on hieno asia, että Etelä-Savo toimii edelläkävijänä uudenlaisen teknologian hyödyntämisessä”, sanoo Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen”Droneteknologiasta on myös huomattavaa hyötyä sähköverkojen vianpaikannuksessa suurhäiriötilanteissa, kuten myrskyjen aikana”, lisää Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen”Parhaimmassa tapauksessa tässä on synergioita droneteknologiaan liittyvän osaamisen kehittyessä maakunnassa usean organisaation toiminnassa”, Tykkyläinen jatkaa.   

Maanpuolustuskoulutuksen Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Jyrki Niukkanen korostaa hyötylennokkiprojektin tärkeyttä ja ajankohtaisuutta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kannalta. ”Kun seuraa Ukrainan tapahtumia, on tullut selväksi, miten tärkeitä dronet ovat nykyaikaisella taistelukentällä. Reserviläisten drone-osaamisen ja -suorituskyvyn hyödyntäminen maanpuolustuksen tarpeisiin ovat oleellinen osa etenkin paikallispuolustuksen kokonaisuudessa.  Kaupallisten drone-järjestelmien käyttö, ylläpito sekä käyttöperiaatteiden kehittäminen antavat uuden ulottuvuuden tehdä koulutusyhteistyötä Maanpuolustuskoulutuksen ja reserviläistoiminnan kanssa.” 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Mikkelin paikallistoimikunnan puheenjohtaja Juha Häkkinen tietää lennokeista olleen suurta apua viime aikoina eri puolilla maata olleissa etsintätilanteissa. ”Reserviläisten uusi laadukas laitteisto on hyvä lisä vapaaehtoisten viranomaisia tukevaan dronelaivastoon. Dronen ominaisuuksia Vapepa voi hyödyntää viestikeskuksen tuki toiminnassa.”  

-Tämän droneprojektin kaltaiset vapaaehtoistoimijoiden ideat ja tarvitsemat toiminnot ovat yksi tapa kehittää useita vuosia satunnaisesti liikennöityä Mikkelin lentoasemaa”, toteavat lentoaseman selvityshankkeen selvityshenkilöt Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Jukka Kumpusalo ja Olli Marjalaakso, ja jatkavat -Tätä projektia avustamme innolla ja seuraamme kyllä mielenkiinnolla.

Monista eri vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoista Kaakkois-Suomen Viestikilta on löytänyt paljon yhteistyömahdollisuuksia droneprojektin kanssa. ”Dronen lennättämisen lisäksi tarvitaan paljon viestintää, viestintälaitteistojen tuntemusta sekä dronen keräämien tietojen analysointia”, luettelevat puheenjohtaja Martti Susitaival ja droneista LUT:ssa väitöskirjaa tekevä DI Jesse Kovanen.

Suur-Savon Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen ja Suur-Savon Reserviläispiirin puheenjohtaja Arto Nousiainen toteavat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan nostaneen merkittävästi jäsenmäärää sekä Reserviupseeriliitossa tai Reserviläisliitossa. ”Tässä jos missä on uusia ja vanhoja reserviläisiä kiinnostava ja motivoiva uusi koulutus- ja toiminta-alue.”