Koti > Raportit ja julkaisut > Osavuosikatsaus 1-8/2022

Osavuosikatsaus
1-8/2022

Eurooppalainen energiakriisi on kasvattanut energiahuollon alueellisen kehittämisen merkitystä. Konsernin alueellisilla kumppanuuksilla on erittäin tärkeä rooli toiminnassa.

Sähkön markkinahinnan raju nousu on kasvattanut konsernin liikevaihdon yli kahdensadan miljoonan euron tasolle. Kuluvana vuonna sähkön keskimääräinen hinta on Suomen hinta-alueella ollut yli kaksinkertainen (134 €/MWh) edelliseen vuoteen verrattuna (54 €/MWh). Vuoden 2021 heikko tulos näkyy vielä konsernin tunnusluvuissa, muun muassa omavaraisuusasteessa. Vaikeasta energiamarkkinatilanteesta huolimatta konsernin tulos on kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi, ollen 15,6 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna se oli 6,2 miljoonaa euroa.

Vahvistamme Järvi-Suomen energiaomavaraisuutta

Konsernimme on osoittanut kestävyyttä, mukautumiskykyä sekä luovuutta tilanteessa, jossa energiatoimiala on täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Toimintaamme ohjaa energian huoltovarmuuden turvaaminen poikkeusolosuhteissa, ja siinä konsernimme on edennyt niin suunnitelmien kuin toimenpiteiden osalta.

Oman toiminta-alueen uusiutuvan energian investointien valmistelussa olemme kohdanneet alueen kuntien ja muiden sidosryhmien puolelta erittäin positiivista asennetta, sekä valmiutta alueen kehittämiseksi. Järvi-Suomen alue on nousemassa aurinkosähkön kärkimaakunnaksi jo nyt valmisteilla olevien investointien myötä. Konsernimme tavoittelee myös merkittävän tuulivoimahankkeen toteutusta, ja tästä tullaan tiedottamaan syksyn aikana.

Uusiutuvan energian investoinnit lämmön ja sähkön tuotantoon, yhdistettynä huoltovarmuutta turvaavan puubiomassan ja energiaturpeen käytettävyyteen, tulevat olemaan se keino, jolla Suomella on mahdollisuus rakentaa nykyistä huoltovarmempi ja vakaampi energiahuolto. Konsernimme on tekemisen ytimessä, aktiivisena investorina niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Käynnissä oleva energiakriisi nostaa myös paikallisen sekä alueellisen energiaomavaraisuuden arvoa aiempaa korkeammalle. Tämä on tunnistettu konsernimme suunnittelussa, ja alueellisen energia- ja sähköomavaraisuuden tukeminen on jatkossakin tärkeä osa toimintamme suunnittelua.

Markus Tykkyläinen allekirjoitus

Konsernin kaikki liiketoiminnat ovat tammi-elokuussa 2022 tehneet positiivista tulosta. Merkittävin onnistuminen on ollut energiahuollon kehittäminen siten, ettei konsernin ole tarvinnut korottaa lämmön tai sähkön siirron hintoja, huolimatta merkittävistä kustannusnousuista.

Noin kymmenellä paikkakunnalla olevien Lempeä Lämmön kaukolämpöverkkojen polttoainehankinta perustuu paikallisiin, alueellisiin ja kotimaisiin polttoaineisiin. Tällä polttoaineiden hankinnan strategialla, sekä mittavilla investoinneilla energiatehokkuuteen, on saatu hillittyä yleistä polttoaineiden hinnan nousun vaikutusta kaukolämmön hintaan.

Keväällä 2022 Euroopan energiatase järkkyi, kun Venäjän aloittaman sodan seurauksena maakaasun tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Suomeen loppui. Euroopan energiahuollon rakennuttua strategisten valintojen seurauksena vihreän murroksen ylimenokauden ratkaisuna venäläisen maakaasun varaan, tämän maakaasun pois jäänti suisti koko eurooppalaisen energiajärjestelmän poikkeukselliseen kriisitilanteeseen. Samaan aikaan kesällä Euroopassa on ollut lämmin ja vähäsateinen säätila, ja Skandinavia valmistautuu tulevaan talveen normaalia merkittävästi heikommassa vesivoiman tilanteessa. Eurooppalaista energiatasetta on heikentänyt myös ranskalaisten ydinvoimalaitosten laajamittainen tuotantokatko korroosioepäilyjen tutkimiseksi. Nämä yhdessä ovat johtaneet heikkoihin tuotannon näkymiin talven lähestyessä.

Sähkön markkinahinta tulevan talven johdannaisten osalta kävi Ranskassa yli 2 000 €/MWh tasolla, Saksassa yli 1 000 €/MWh tasolla, ja Suomessa noteeraukset ovat olleet yli 500 €/MWh. Nämä ovat yli kymmenkertaisia historian noteerauksiin nähden. Kohonnut sähkön hinta yhdessä monien muiden energiamuotojen hinnan nousun kanssa, aiheuttavat rajun iskun yhteiskuntien toimintaan, yritysten ja teollisuuden kustannusten nousuun, sekä kuluttajien energialaskujen nousuun. Johdannaishinnat energiamarkkinoilla indikoivat, että tämä pahin vaihe tulee olemaan kevääseen 2023 mennessä ohi. Energiamarkkinoiden tulevaisuuden kehittymistä tämän jälkeen tulee määrittämään se, mitä toimenpiteitä kriisin seurauksena tullaan tekemään. Suomen sähkövoimajärjestelmää tukevat mittavat tuulivoimainvestoinnit. Tuulivoimainvestoinnit altistavat sähkövoimajärjestelmän säädettävyyshaasteisiin kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Tämän vuoksi tulevaisuuden suomalaisessa sähkövoimajärjestelmässä pitää olla mahdollista käyttää puuta ja energiaturvetta käyttäviä voimalaitoksia säätökapasiteettina sekä huoltovarmuuslaitoksina. Tämä näkökulma on viime vuosina jäänyt kansallisessa energiapolitiikassa vähälle huomiolle.

Asiakkaiden sähkön kulutus näyttää kesän ja alkusyksyn aikana pudonneen 2 – 5 %. Mikäli tämä kehitys jatkuu syksyn ja talven aikana, laajassa mittakaavassa energian kulutuksen leikkaamisella voi olla ratkaiseva vaikutus Suomen sähkövoimajärjestelmän vakauden turvaamisessa. Samalla asiakkaat energiatehokkuutta parantamalla leikkaavat omia energiakustannuksiaan. Energiayhtiöiden tulee löytää keinoja asiakkaiden tukemiseksi energiatehokkuuden parantamisessa.

 

Pientuottajat Järvi-Suomen Energian sähköverkossa (2021)

 

Talouden tunnusluvut

Konsernin liikevaihto on kasvanut sähkömarkkinahintojen nousun seurauksena. Käyttökate on ollut hieman edellistä vuotta parempi.

Konsernin tunnusluvutToteutunut 1-8/2022Toteutunut 1-8/2021Koko vuosi 2021
Liikevaihto, M€220,4146,7272
Käyttökate, M€29,023,31,5
Tulos ennen tp siirtoja ja veroja, M€15,66,2-30,1
Investoinnit, M€53,450,5104,2
Omavaraisuusaste, %15,125,117,1
Henkilöstö115118114

Merkittäviä aurinkosähköhankkeita Järvi-Suomeen

Suur-Savon Sähkö – konserni on noussut tytäryhtiö Solarigo Systems Oy:n aurinkovoimainvestointien myötä Suomen johtavaksi teollisen aurinkosähkön myynti- ja toteutusorganisaatioksi. Järvi-Suomen toiminta-alueen energiahuollon kehittämiseksi elokuussa julkaistiin kolme merkittävää aurinkovoimainvestointia Järvi-Suomen alueelle. Pertunmaalle suunnitellaan 15 MW aurinkovoimahanketta Kuorttin yritysalueen yhteyteen. Hirvenssalmelle suunnitteilla on 5 MW hanke, ja Juvan kunta julkaisi yhteistyön Solarigo Systemsin kanssa 5 MW aurinkovoimahankkeen toteuttamiseksi. Nämä hankkeet ovat jatkoa Sulkavan 5 MW hankkeelle, joka on jo rakennusvaiheessa. Jokainen sähkötuotantoinvestointi vahvistaa Järvi-Suomen alueen sähköomavaraisuutta.

Eurooppa ja Suomi ovat varautumassa energian niukkuuteen tulevalla talvikaudella. Suur-Savon Sähkö -konserni on jatkanut ja tervöittänyt alueen energiahuollon poikkeusolosuhteiden toimintavarmuutta. Erityisesti sähkövoimajärjestelmä tarvitsee valtakunnallisesti yhteistyötä niin sähkön tuottajien, jakelijoiden, vähittäismyyjien kuin sähkön käyttäjienkin kanssa. Konserni tiivistää talvikauden lähestyessä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa energian järkevän käytön edistämiseksi, mikä tukee koko Suomen sähkövoimajärjestelmän kestävyyttä tulevan talven kireässä sähkön riittävyyden tilanteessa.

Tuleva talvi on poikkeuksellisen haastava

Huomiomme suunnittelussa ja toiminnassa on huolehtia yhteiskunnan selviytymisestä tulevan talvikauden energian niukkuustilanteesta. Energiakriisin vaikutukset ovat laajamittaiset, ja odotettavissa on poikkeuksellisen haastavia aikoja suomalaisille kuluttajille. Konsernin taloudellisessa tuloksenteossa tulevalla talvikaudella on poikkeuksellisen suuria epävarmuuksia. Mikäli sähkövoimajärjestelmä kriisiytyy, ja sähkön hinta saavuttaa poikkeuksellisen korkeita hintatasoja, ongelmat heijastuvat asiakkaiden lisäksi raskaasti myös energiayhtiöille.