Koti > Raportit ja julkaisut > Osavuosikatsaus 1-8/2021

Osavuosikatsaus
1-8/2021

Konserni jatkaa vahvaa investointitasoa. Sähkön markkinahinnan nousu luo paranevia tulosnäkymiä ensi vuodelle.

Konsernin liikevaihto nousi tammi-elokuussa tasolle 146,7 M€ (2020: 98,3 M€). Tulos ennen tilinpäätöksiä ja veroja oli 6,2 M€ (2020: 6,8 M€). Liikevaihtoa on nostanut 1.4.2021 alkaen sähkön vähittäismyyntiyhtiö Loiste Sähkönmyynti Oy:n ostaminen Lumme Energia Oy:n sisaryhtiöksi. Yhdistetyn liiketoiminnan synergiat saadaan hyödynnettyä ensi vuonna. Juhannuksen alla riehuneen Aatu-myrskyn kustannukset Järvi-Suomen Energia Oy:lle nousivat hieman yli kolmeen miljoonaan euroon, josta kaksi kolmannesta on vakiokorvauksia asiakkaille, ja yksi kolmannes verkoston korjauskustannuksia.

Poikkeustilanteet ovat haastaneet sähkönjakelussa, vähittäismyynnissä innostavat tulevaisuuden näkymät

Kuluvan vuoden aikana koettiin yli kymmeneen vuoteen pahin myrskyn aiheuttama poikkeustilanne sähkön siirto- ja jakelutoiminnassa. Aatu-myrskyn aiheuttamista poikkeusolosuhteista selvittiin erinomaisesti oman henkilöstön ja kumppaneiden ammattitaidon turvin, vaikka kehityskohteitakin toiminnassa havaittiin. Oman tietoliikenneverkon varassa toimiva kaukokäyttöjärjestelmä nopeutti olennaisesti sähköjen palauttamista asiakkaille.

Digitalisaation merkitys liiketoimintojen uudistamisessa on astunut isoja askeleita eteenpäin, muun muassa käyttöön otettujen tekoälysovellusten myötä.

Poliittisten päätösten seuraukset niin sähkön siirtoliiketoiminnan sääntelyn kuin ilmastopolitiikan osalta tulevat haastamaan konsernin toimintaa jo lähitulevaisuudessa.

Markus Tykkyläinen allekirjoitus

Konsernin investointitaso on pysynyt vahvana. Elokuun loppuun mennessä investoinnit ovat olleet 50,5 M€, joista säävarmaan sähköverkkoon investoitiin 35,3 M€, ja hiilineutraaliin energian tuotantoon yhteensä 4,5 M€. Konsernin tuloskehitys vuonna 2021 tulee olemaan lähellä edellisvuoden tasoa.

Koronaviruspandemian alusta lähtien voimakas monipaikkaisen asumisen elämäntavan nousu on näkynyt uusien sähköverkon liittymissopimusten määrän kasvuna. Uusia liittymiä on toimitettu asiakkaille 320 kappaletta, mikä on lukumääräisesti useita kymmeniä prosentteja enemmän kuin pandemiaa edeltäneinä vuosina.

 

Sähkön markkinahinnat nousseet historiallisen korkealle

Sähkön markkinahinta on pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) on ollut tammi-elokuussa keskimäärin 54,1 €/MWh (2020: 25,0 €/MWh) Suomen hinta-alueelle. Nord Pool -alueen keskimääräinen systeemihinta on ollut 46,5 €/MWh (2020: 9,26 €/MWh). Suomen alueen hinta on siten ollut yli kaksinkertainen vuoden takaiseen, ja systeemihinta yli viisinkertainen edelliseen vuoteen.

Suur-Savon Sähkö Oy:n sähkön tuotanto ei pysty vielä vuonna 2021 hyötymään markkinahintojen noususta. Jo vuodelle 2021 odotettu Olkiluoto 3 käynnistyminen on siirtynyt pitkälle vuoden 2022 puolelle, ja Suur-Savon Sähkön sähkön tuotantokapasiteetissa on ollut myös epäonninen turbiinirikko. Ennusteita pienempi sähköntuotantomäärä leikkaa tuloksentekokykyä markkinahinnan noususta huolimatta. Sen sijaan näkymät vuodelle 2022 ovat olennaisesti paremmat.

 

Lämmöntuotannossa käyttöön tekoälysovellus

Lämmöntuotannon polttoaineista 85,5 % on ollut puuperäisiä polttoaineita, 3,0 % vähärikkistä kevyttä polttoöljyä, ja loput energiaturvetta. Lämmöntuotannon toimintavarmuus on ollut erinomaista koko vuoden ajan. Kuluneen vuoden lämmöntarve on ollut 16,2 % edellisvuoden lämmöntarvetta suurempi.

Savonlinnan ja Juvan kaukolämpöverkoissa otetaan syksyllä 2021 käyttöön koneoppiva algoritmi kaukolämpöjärjestelmän kokonaisoptimoinnissa. Käyttöön otettava tekoälysovellus on esimerkki konsernin digitalisaation kehitystoiminnasta. Kaikissa konsernin liiketoiminnoissa digitalisaation tulkitaan olevan tulevaisuuden tuottavuuden nousun keskiössä.

 

Aatu-myrskyn kustannukset

 

Aatu_myrskyn_kustannukset

 

 

Talouden tunnusluvut

Konsernin maksuvalmius on erinomainen, tunnusluku quick-ratio on tasolla 1,55, ja nettovelat/käyttökate -tunnusluku on heikentynyt, ollen 4,73. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi 11 hengellä Loiste Sähkönmyynnin ostamisen myötä.

Konsernin tunnusluvutToteutunut 1-8/2021 Toteutunut 1-8/2020 Koko vuosi 2020
Liikevaihto, M€ 146,798,3154,9
Käyttökate, M€ 23,326,241,8
Tulos ennen tp siirtoja ja veroja, M€ 6,26,912,2
Investoinnit, M€ 50,549,585,5
Omavaraisuusaste % 25,128,526,9
Henkilöstö106104107

Eurooppalainen energiamarkkina on erityisesti syyskuun aikana kehittynyt täysin poikkeuksellisella tavalla. Riippuvuus Euroopan ulkopuolelta tuotavasta maakaasusta on osoittanut haavoittuvuutensa, kun maakaasutoimitusten odotetaan jäävän selvästi odotetusta. Samaan aikaan Skandinavian vesivarannot ovat normaalia heikommat, minkä vuoksi Nordpool-alue on riippuvainen Keski-Euroopan sähkömarkkinoiden kehityksestä. Tulevaan talvikauteen varaudutaan poikkeusolosuhteissa.

Heinäkuussa julkaistu Euroopan Unionin Ilmastopaketin luonnos tulee olemaan kuluvan vuosikymmenen aikana yhteiskuntien, yhdyskuntien ja energiatoimialan toimintaan olennaisesti vaikuttava poliittisen ohjauksen paketti. Vaikka Ilmastopaketti on ennen voimaan astumistaan vasta edennyt tarkempaan valmisteluun, tulee energia-alan yritysten, kuten Suur-Savon Sähkö – konsernin, aktiivisesti arvioida oman toimintansa sekä asiakkaidensa toiminnan muutostarpeita tässä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kehitystä ja investointeja kohti tulevaisuutta

Konsernitulos tulee olemaan lähellä edellisen vuoden tasoa (12,2 M€). Korkean sähkön hinnan tilanteessa oman tuotantokapasiteetin toimintavarmuus talvikauden alkaessa on korostetun tärkeää. Kuluvan syksyn aikana saadaan valmiiksi useita kehityshankkeita, investointeja ja organisaation muutoksia, joilla parannetaan tulevaisuuden tuloksentekomahdollisuuksia. Suur-Savon Sähkön sähköntuotanto on liki kokonaan hiilidioksidivapaata jo nyt, ja energiamarkkinoiden kohonnut hintataso tukee konsernin tuloksen kehittymistä.