Koti > Raportit ja julkaisut > Osavuosikatsaus 1-8/2020

Osavuosikatsaus
1-8/2020

Konserni on hyödyntänyt liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen mahdollisuudet epidemian aikana. Tilivuoden tulos jää budjetoidusta, mutta tulevaisuuden näkymät ovat kohtuulliset.

Vuoden 2020 toisen kolmanneksen jälkeen liikevaihto on jäänyt 5,5 miljoonaa euroa budjetista, ja liikevoitto on jäljessä 9,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto on 6,9 miljoonaa euroa.

Suurimpina syinä liikevaihdon ja tuloksen jättämään ovat lämpimän säätilan sekä koronaepidemian vaikutukset energiamarkkinoihin. Tukkusähkön markkinahinnan ääri-ilmiöiden aiheuttamia kustannuksia ei kyetty alkuvuoden aikana hallitsemaan. Vuoden 2020 alkua kuormittaa ylimääräisenä kuluna joulukuun 2019 lopun Aapo -lumimyräkästä vuodelle 2020 siirtyneitä kustannuksia 0,77 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtajan näkemys

Energiatoimiala on teollisuuden toimialoista monella tavalla voimakkaimmin mukana yhteiskunnan kehityksessä ja muutoksissa. Koronaviruksen aiheuttama globaali pandemia on aiheuttanut globaalisti energiamarkkinoille kovimman shokin seitsemäänkymmeneen vuoteen.

Suur-Savon Sähkö – konserni on pystynyt ylläpitämään toimintakykyään virusepidemiasta huolimatta. Tämä on tarkoittanut erityisjärjestelyitä työtavoissa, etätyöskentelyä, kriittisten toimintojen suojaustoimenpiteitä. Historian myrskytilanteet ovat koulineet meidät sopeutumaan myös virusepidemian aiheuttamaan häiriötilanteeseen.

Meneillään olevan pandemian aikana Suur-Savon Sähkö -konserni on systemaattisesti keskittynyt vahvistamaan eri liiketoiminnoissa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Koronaviruksen aiheuttama yhteiskunnan häiriötilanne on ohimenevä, ja notkokohdat pitää hyödyntää tulevaisuuden rakentamiseksi.

Markus Tykkyläinen allekirjoitus

Lämmin sää ja koronavirus alensivat energian kulutusta

Lämpimän ensimmäisen vuosikolmanneksen vuoksi koko vuoden lämmöntarve on ollut tammi-elokuussa noin 16,7 % normaalia lämpimämpi. Tämä johti tammi-maaliskuussa normaalia pienempään lämmitysenergian käyttöön. Huhti-elokuu on ollut virusepidemian vaikutusaikaa, jolloin lämpötilaerot eivät ole merkittävä energian kulutuksen eroja selittävä tekijä. Tammi-elokuun aikana Järvi-Suomen Energian asiakkaiden sähkön kulutus on ollut – 5,8 % vuoden takaista pienempää, selittyen lämpimällä alkuvuodella. Mutta koronan vaikutusaikana, huhti-elokuussa, poikkeama viime vuoteen on + 0,4 %. Huhti-elokuussa sähkön käyttö on vuoden takaiseen pienentynyt asiakasryhmissä teollisuus – 5,6 % ja liike-elämä – 8,5 %. Näissä ryhmissä näkyvät työvoimavaltaiset palveluyritykset sekä päivittäistavarakauppa. Välittömästi virusepidemian alettua, nähtiin erikoinen vapaa-ajan asuntojen sähkön käytön nousu. Huhti-elokuussa tämä on ollut +16,7 % vuoden takaiseen verrattuna. Voidaan sanoa, että monipaikkaisen asumisen merkittävä virkistyminen virusepidemian aikana on kompensoinut muiden käyttäjäryhmien sähkön käytön pienenemistä.

Sähkömarkkinoiden kehittyminen alkuvuonna on ollut poikkeuksellista. Alkuvuonna Norjan lumi- ja vesitilanne vahvistui voimakkaasti, ja virusepidemian alettua, teollisuuden sähkön käyttö pieneni Skandinaviassa. Hintaheilahtelut ovat olleet rajuja, ja  Suomen aluehinta on poikennut keskimääräisestä Nordpool-alueen systeemihinnasta poikkeuksellisen paljon. Pohjoismaisen sähköpörssin keskimääräinen systeemihinta oli alkuvuonna 9,26 €/MWh (2019: 39,83 €/MWh), ja Suomen aluehinta oli 30,6 €/MWh (2019: 43,63 €/MWh). Systeemihinta on siis pudonnut 76,7 % ja Suomen aluehinta 29,9 %. Alkuvuoden tilanne sähkömarkkinoilla on ollut erittäin poikkeuksellinen.

Suur-Savon Sähkö – konsernin toimittaman lämpöenergian ja sähköenergian, sekä sähkön siirron määrä ovat jääneet selvästi jälkeen normaaliolosuhteiden energiamääristä. Sähkön siirron määrä on alkuvuonna pudonnut – 7 %, kaukolämpö – 6 %, ja sähkön myynti – 2 %.

Henkilöstölle maaliskuussa alkanut koronavirus-pandemia on tarkoittanut siirtymistä laajamittaisesti etätyöhön. On tarvittu uusia toimintamalleja, ICT -ratkaisuja ja resilienssiä sopeutumaan virusepidemian aiheuttamaan häiriötilanteeseen.

Toisella vuosikolmanneksella Lumme Energia osti Vatajankosken Sähkön sähkön myyntiliiketoiminnan ja laajensi näin toimintaansa Kankaanpään ja Karvian alueelle. Osakkuusyhtiö Elvera osti Vaasan Sähkön urakointiyhtiö Raveran. Vaajakosken 100-vuotiasta vanhaa voimalaitosta juhlittiin paikallisen tapahtuman, Vaajakosken kohinoiden, yhteydessä elokuussa. Uudella voimalaitoksella järjestettiin  avoimet ovet ja päivän aikana laitoksella vieraili noin 700 kävijää.

Henkilövalinnat

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto teki kokouksessaan 7.10.2020 seuraavat henkilövalinnat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kunnanjohtaja Jukka Ollikainen Mäntyharjusta ja varapuheenjohtajana niin ikään jatkaa maanviljelijä Lasse Partanen Sulkavalta.

Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä talouspäällikkö Tiina Snicker Mikkelistä ja agrologi Heikki Pärnänen Rantasalmelta. Uutena jäsenenä hallitukseen nousee asianajaja ja varatuomari Kalle Ervasti Mikkelistä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnasta. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Tiina Snicker Mikkelistä.

Suur-Savon Sähkö -konsernin talouden tunnuslukuja

Konsernin maksuvalmius on hyvä, tunnusluku quick-ratio on tasolla 0,95, ja nettovelat/käyttökate -tunnusluku on edelleen terveellä tasolla 2,7.

Konsernin tunnusluvut,
miljoonaa euroa
Toteutunut
1-8/2020
Toteutunut
1-8/2019
Koko vuosi
2019
Liikevaihto98,398,7154,2
Käyttökate26,230,747,5
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja6,913,418,7
Investoinnit49,535,364,7
Omavaraisuusaste %28,531,130,4
Henkilöstö keskimäärin939192

Investoinnit etenevät yhdyskunnan energiahuollon turvaamiseksi

Konsernin investointibudjetti kuluvalle vuodelle on noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin, kaukolämpöliiketoiminnan tuotantolaitoksiin, kaukolämpöverkkoihin ja aurinkosähköön. Investointien työllistävällä vaikutuksella on erityisen suuri merkitys juuri talouden taantuman ajanjaksolla. Vuonna 2016 työllistävä vaikutus oli aluetalousvaikutuksia tutkineen pro gradu tutkielman perusteella kerrannaisvaikutuksineen 588 henkilötyövuotta. Vuonna 2020 investointitasot ovat noin 20 % korkeammat kuin vuonna 2016, joten työllistävän vaikutuksen arvioidaan olevan tätäkin isompi.

Vuonna 2020 konsernissa investoidaan merkittävästi hiilidioksidineutraalin energian tuottamiseksi. Rantasalmen aseman sekä Pertunmaan kaukolämpöverkkoihin investoidaan pellettikattilat, joilla turvataan uusiutuvan energian tuotannolla lämmöntuotannon huoltovarmuutta. Olemassa olevaan lämmöntuotantokapasiteettiin investoidaan teknisen turveriippuvuuden pienentämiseksi. Lumme Energia Oy paitsi myy asiakkaille aurinkosähköjärjestelmiä, sen tytäryhtiö Solarigo Systems Oy on noussut teollisten aurinkosähköratkaisujen kärkiyhtiöiden joukkoon.

Hiilidioksidineutraalin energiantuotannon investointien lisäksi, sähkön siirto- ja jakeluverkkoon investoidaan liki viisikymmentä miljoonaa euroa.

Asiakkaiden kokema sähkönjakelun keskeytysaika vähenee

keskeytysaika asiakasta kohden

Energia-alalle kohdistuu odotuksia ilmasto- ja energiapolitiikan aktiivisiksi toteuttajiksi

Energiatoimiala on korona-ajan taloudellisen elvytyksen ytimessä avainroolissa yhteiskunnan vihreän murroksen edistämisessä. Suur-Savon Sähkö - konsernille tämä tarkoittaa haastetta kasvun ja kehittämisen toteuttamiseksi niillä liiketoiminnan alueilla, jotka ovat linjassa ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden kanssa. Konsernin strategisessa suunnittelussa keskiössä on, miten meneillään olevan taloustaantuman keskellä Suur-Savon Sähkö - konserni parhaiten toteuttaisi perustamisasiakirjansa mukaisen velvoitteen ‘alueen elinvoiman elvyttämiseksi'.