Koti > Raportit ja julkaisut > Osavuosikatsaus 1-4/2024

Osavuosikatsaus
1-4/2024

Kylmä säätila kasvatti konsernin liikevaihtoa, mutta tulos jäi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikommaksi. Polttoaineiden hinnat jatkavat edelleen nousuaan.

Konsernin liikevaihto 1–4/2024 oli 195,5 milj. euroa, mikä on noin 9 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin kylmemmästä alkuvuoden säätilasta. Siirretyn sähkön määrä oli noin 20 prosenttia ja lämmön määrä noin 13 prosenttia suurempi alkuvuoteen 2023 verrattuna. Tulos 1–4/2024 jäi lähes 7 milj. euroa alhaisemmaksi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Sähkön myynti jäi alkuvuonna tappiolliseksi, mikä johtui kylmästä alkuvuodesta ja tammikuun alun muutaman päivän erittäin korkeista sähkön hinnoista

Sähkön myynti jäi alkuvuonna tappiolliseksi, mikä johtui kylmästä alkuvuodesta ja tammikuun alun muutaman päivän erittäin korkeista sähkön hinnoista, joihin ei suojaustoimenpiteillä pystytty täysin varautumaan. Olkiluoto 3:n ennakoitua pitemmäksi venynyt huoltotauko aiheutti sähkön tuotannon tulokseen noin 1 milj. euron ylimääräisen kustannuksen. Lempeä Lämpö Oy:n tulos jäi myös merkittävästi edellisiä vuosia alhaisemmalle tasolle johtuen edelleen nousevista polttoaineiden hinnoista, mikä pakottaa yhtiötä miettimään polttoainestrategiaa uudelleen.

Polttoaineiden hintojen nousu haastaa kaukolämmön hinnoittelun, aurinkovoiman rakentaminen kasvaa voimakkaasti

Lämpöliiketoiminnassa käytettyjen polttoaineiden hinnat ovat jatkaneet edelleen nousuaan. Kaukolämmön hintoihin ei ole tehty vuoden 2024 aikana muutoksia ja hintojen nousua ei ole täysimääräisesti siirretty asiakashintoihin. Konsernissa lämpöliiketoimintaa harjoittava Lempeä Lämpö on päättänyt korottaa kaukolämmön hintoja 1.7.2024 alkaen noin 9,8 prosentilla. Lempeä Lämpö jatkaa myös vuoden 2024 aikana investointeja polttoaineiden hyötysuhdetta parantaviin teknisiin ratkaisuihin, joihin kuuluvat esimerkiksi savukaasupesurit ja sähkökattilat. Yhtiö tulee edelleen vuoden 2024 aikana investoimaan sähkökattilaan, jolla voidaan etenkin kevään ja syksyn välisenä aikana tuottaa kaukolämpöverkoston tarvitsema lämmöntarve ja hyödyntää sähkömarkkinoiden hintavaihteluja, sekä savukaasupesuriin, joka tulee edelleen tulevaisuudessa vähentämään yhtiön tarvitseman energiapuun ja hakkeen määrää.

Solarigo Systems Oy on jatkanut vahvaa kasvuaan teollisen mittakaavan aurinkovoimarakentamisessa. Vuoden 2024 suurin projekti tulee olemaan Simoon rakennettava aurinkopuisto, jonka kapasiteetti on 70 MWp. Kyseessä on kokoluokaltaan yksi Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista, noin 120 000 kpl aurinkopaneelimäärällään. Yhtiön Juvalle rakentama noin 5 MWp:n aurinkopuiston avajaisia vietettiin aurinkoisessa säässä toukokuussa. Puiston tuottama sähkö ylittää Juvan kunnan vuotuisen sähkön käytön määrän ja tukee näin esimerkillisesti kunnan hiilineutraaliustavoitteita. Lähes vastaavan kokoinen järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2023 Sulkavalla, ja nämä kaksi kuntaa näyttävät esimerkkiä puhtaasta siirtymästä muillekin kunnille. Aurinkovoimapuiston tuotanto on vastuullista, paikallista ja lisää alueen omaa energiaomavaraisuutta, mikä osaltaan myös turvaa alueen huoltovarmuutta.

Konsernin liiketoimintojen näkymät loppuvuodelle ovat tasaiset

Sähkömarkkina näyttää tällä hetkellä rauhoittuneen, mutta myös tulevaisuudessa voidaan nähdä isojakin hintaheilahteluita. Uusiutuvan tuotannon, etenkin tuulivoiman merkittävän kasvun takia sähkömarkkinat ovat herkkiä muutoksille, mikä aiheuttaa sähkön hintaan suurta vaihtelua lyhyilläkin ajanjaksoilla. Tämä vaikeuttaa sähköntuotannon ja -myynnin tuloskehityksen ennakointia.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan hieman nousevan viime vuoteen verrattuna ja tuloksen arvioidaan jäävän hieman viime vuoden tasoa alhaisemmaksi. Lämpöliiketoiminnassa polttoaineiden hinnat ovat edelleen jatkaneet nousuaan, millä tulee olemaan vaikutusta liiketoiminnan kannattavuuteen. Sähkön myynnin osalta kannattavuuden arvioidaan kuitenkin olevan vuoden 2023 tasoa. Sähkön siirtoliiketoiminta jatkaa edelleen investointejaan säävarmaan sähköverkkoon loppuvuoden aikana ja konsernin investointien arvioidaan olevan lähellä vuoden 2023 tasoa, noin 90 milj. euroa, josta suurin osa tulee kohdistumaan sähköverkkoihin.

Hallintoneuvoston tekemät henkilövalinnat

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto kokoontui 7.6.2024, ja valitsi hallintoneuvoston puheenjohtajaksi yrittäjä Jarkko Fågelin (Hartola). Varapuheenjohtajaksi valittiin metsäpalveluyrittäjä Tuukka Suomalainen (Savonlinna).

Suur-Savon Sähkön hallitukseen valittiin jäseniksi seuraavalle kaksivuotisjaksolle hallintojohtaja Ari Liikanen (Mikkeli), toiminnanjohtaja Eero Sistonen (Rantasalmi) ja uutena jäsenenä tukipalvelukoordinaattori Seppo Hujanen (Mäntyharju). Hallituksessa jatkavat lisäksi fysioterapeutti, ammatillinen opettaja Ritva Hänninen (Juva), kunnanjohtaja Tuomo Kärnä (Luhanka) sekä kaupunginjohtaja Janne Laine (Savonlinna).

Suur-Savon Sähkön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Janne Laine ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva Hänninen.

Talouden tunnusluvut

Konsernin tunnusluvutToteutunut 1-4/2024Toteutunut 1-4/2023Koko vuosi 2023
Liikevaihto, M€195,5179,2469,8
Käyttökate, M€18,222,054,7
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, M€8,115,035,5
Investoinnit, M€18,828,489,2
Omavaraisuusaste, %18,318,118,1
Henkilöstö keskimäärin148126140
Maaliskuussa teknisesti valmistuneen Sulkavan aurinkovoimalaitoksen käyttöönoton juhlatilaisuus järjestettiin 9.5.2023. Paikalla oli arvioiden mukaan noin 185 juhlavierasta. Sulkavan kunnasta tuli Suomen ensimmäinen kunta, jonka oman sähkön käytön kattaa kunnan alueella oleva aurinkovoimalaitos. Kunnan oman käytön yli jäävä aurinkovoimalaitoksen tuotanto myydään Lumme Energian asiakkaille kaikkialle Suomeen.

Epävarmuus energiamarkkinoilla jatkuu