Kutsu yhtiökokoukseen

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019 klo 11.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa, os. Sointukatu 1, Mikkeli. Valtuutusten tarkastus alkaa samassa paikassa klo 10.15.

Julkaistu: 5.4.2019 10.42

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 90,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 6.779.160,00 euroa. Osingonjakopäiväksi ehdotetaan 31.5.2019.

Informaatio

Osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön keskustoimipaikassa Mikkelissä Otto Mannisen katu 6.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti lauantaihin 13.4.2019 klo 11:00 mennessä osoitteessa www.sssoy.fi/yhtiokokous,  puh. 010 756 4626/Riikka Nykänen, tai kirjeitse osoitteeseen Suur-Savon Sähkö Oy, PL 3, 50101 Mikkeli.

Ilmoitusten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Mikkelissä 26.maaliskuuta 2019

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY

Hallitus


Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös osoitteessa: vuosikertomus.sssoy.fi/2018