SUUR-SAVON SÄHKÖ -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2018

Vuoden 2018 alkupuolella kylmä säätila sekä nousevat talouden suhdanteet ovat tukeneet energia-alan yritysten tuloskehitystä.

Julkaistu: 8.6.2018 12.30 (Päivitetty: 8.6.2018 12.32)

Suur-Savon Sähkö - konsernin toiminta-alueella lämmitystarve on ollut 2,3 % pitkän aikavälin lämmitystarvetta korkeampi. Tukkusähkön markkinahinta on ollut 41,56 €/MWh (2017: 32,61 €/MWh), eli 27,5 % edellisvuotta korkeampi. Pääosin ulkoisten tekijöiden ansiosta konsernin liikevaihto nousi 57,7 milj. euroon, mikä oli 10 % edellisvuotta enemmän. Liikevoitto oli 11,4 milj. ja kasvoi 3,5 milj. euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Konsernin toiminnan volyymiä kuvaavat energiamäärät kehittyivät 1.1. – 30.4.2018 seuraavasti:

    Muutos edelliseen vuoteen
Lämmön myynti 157,9 GWh + 5,2 %
Sähkön tuotanto 184,5 GWh - 2,8 %
Sähkön siirto 501,6 GWh + 11,0 %
Sähkön myynti 678,7 GWh + 40,2 %

 

Kaukolämpötoimintaa harjoitetaan yhteensä kahdessatoista kuntataajamassa tai teollisuuskohteessa. Kylmän alkuvuoden aikana kaukolämmön tuotantokapasiteetti on toiminut erinomaisella käytettävyydellä, ja lisääntynyt lämmöntarve on pystytty täyttämään pääasiassa puuperäisillä polttoaineilla. Öljyä käytetään ainoastaan kovimmissa huippukuormatilanteissa sekä varapolttoaineena. Öljyn käyttö alkuvuonna on ollut ainoastaan 2,7 % kokonaispolttoainekäytöstä. Puuperäisten polttoaineiden osuus on ollut alkuvuonna 77,7 % polttoainekäytöstä, ja turpeen osuus 19,6 %. Suur-Savon Sähkö Oy investoi jatkuvasti myös kaukolämmön toimintavarmuuden kehittämiseen kotimaisilla polttoaineilla. Vuonna 2017 uusittiin Rantasalmen lämpöverkon hakekattila, ja vuonna 2018 vuorossa on Mäntyharjun taajaman hakekattila.

Konsernin sähkönsiirtoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy on saanut Energiavirastolta jatkoajan säävarman verkon rakentamiseen. Säävarma verkko pitää olla valmis vuonna 2036, kun aiempi takaraja oli vuosi 2028. Myönnetty jatkoaika mahdollistaa investointien toteuttamisen paremmin verkoston luontaisen ikääntymisen mukaisesti. Taajamien sähköverkon maakaapelointi saadaan valmiiksi pääosin vuonna 2019, jonka jälkeen investoinnit kohdistuvat haja-asutusalueiden runkoverkon uusimiseen. Runkoverkon uusimisella entisestäänkin parannetaan haja-asutusalueiden sähkön toimitusvarmuutta. Päivitetyn investointiohjelman tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä haja-asutusalueiden asiakkaiden kokeman sähkönjakelun keskeytysajan puolittaminen vuositasolla. Jatkoajan merkitys investoinneissa tulee näkymään haja-asutusalueiden pienjänniteverkon uusimisen aikataulun joustavuutena. Säävarman verkon rakentaminen ei tarkoita pelkästään maakaapeloinnin lisäämistä, vaan myös ilmajohtoverkkojen uusimisella ja sijoittamisella teiden varsiin, pystytään maakaapelointia kustannustehokkaammin toteuttamaan säävarman verkon rakentamista.

Kokonaisinvestoinnit olivat konsernissa 6,1 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli 5,6 milj. euroa. Konsernin palveluksessa oli huhtikuun lopussa 109 (102) vakinaista ja 6 (2) määräaikaista henkilöä.

Henkilövalinnat

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto teki kokouksessaan 07.06.2018 seuraavat henkilövalinnat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kunnanjohtaja Jukka Ollikainen Mäntyharjusta ja varapuheenjohtajana niin ikään jatkaa maanviljelijä Lasse Partanen Sulkavalta.

Hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin uudelleen laamanni Matti Kunnas Mikkelistä, agrologi Heikki Pärnänen Savonlinnasta sekä talouspäällikkö Tiina Snicker Mikkelistä. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäksi pitäjänneuvos Jaakko Hänninen Juvalta, toimitusjohtaja Juhani Talikka Hartolasta, musiikinopettaja Sakari Ainali Toivakasta.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Hänninen ja varapuheenjohtajana Tiina Snicker.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 508 3783

toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, puh. 050 596 5482

Voit katsoa osavuosikatsauksen tästä.