Suur-Savon Sähkö – konserni tuo työtä liki kuudellesadalle ihmiselle vuosittain

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden maisteri Kirsi Koivusen taloustieteiden alan pro gradu tutki Suur-Savon Sähkö – konsernin suoria ja välillisiä työllistäviä vaikutuksia. Työllistävän vaikutuksen lisäksi tutkimus arvioi energiakonsernin vaikutuksen aluetalouteen olevan 103 miljoonaa euroa vuosittain. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään paikallisten kumppanuuksien kehittämisessä.

Julkaistu: 13.10.2017 13.30

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansantaloustieteen panos-tuotos –mallia. Mallissa arvioitiin toiminnan kerrannaisvaikutuksia Tilastokeskuksen tuottamilla tiedoilla. Konsernin ostojen aluetaloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan 103 miljoonaa euroa, josta noin 60 % syntyy emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n toiminnasta, ja noin 40 % sähkön siirtoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy:n toiminnasta.

Sähkön siirtoverkkojen vuotuisten neljänkymmenen miljoonan euron investointien sekä verkostojen kunnossapidon vaikutukset tuovat yhtiön oman henkilöstön lisäksi työtä alueelle noin 260 henkilötyövuotta vuosittain. Siirtoliiketoiminnan palveluiden ja tarvikkeiden oston vaikutus aluetalouteen on yli neljäkymmentä kaksi miljoonaa euroa.

– Työssä määritettiin kuinka paljon Suur-Savon Sähkö toiminnallaan vaikuttaa Etelä-Savon aluetalouteen ja työllisyyteen. Lisäksi tarkasteltiin vaikutusten jakautumista eri toimialoille ja pyrittiin tunnistamaan mahdollisuuksia kasvattaa toiminta-alueelle kohdistuvia positiivisia vaikutuksia entisestään. Vaikutukset Etelä-Savon alueella ovat merkittäviä jo nykyisin muun muassa rakentamis- ja energiatoimialoilla. Potentiaaliseksi toimialaksi tunnistettiin informaatio- ja viestintäpalvelut, joihin liittyen hankintoja Etelä-Savon alueella voitaisiin kasvattaa edellyttäen että alueen palvelutarjonta soveltuu Suur-Savon Sähkön tarpeisiin, pro gradu tutkielman tehnyt Kirsi Koivunen toteaa.

– Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi kiinnostaa yhä useampia yrityksiä, myös PK-sektorilla. Tämä opinnäyte on oiva esimerkki siitä, miten yliopistoyhteistyön avulla voidaan käynnistää sellaista arviointi- ja kehittämistoimintaa, johon yrityksen normaalitoiminnan puitteissa ei välttämättä heti löydy resursseja, tutkielman tarkastanut professori Kaisu Puumalainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo.

– Näemme päivittäisessä arkisessa työssä toimintamme suuren työllistävän vaikutuksen laajan toiminta-alueen energiahuollon turvaamisessa ja kehittämisessä. Olemme erittäin tyytyväisiä Kirsi Koivusen tekemään tutkimukseen, jonka tulokset nyt tuovat konkreettisesti esille liki kuudensadan henkilötyövuoden työllistävän vaikutuksen alueella. Tärkeää on myös se, että tutkimus antoi meille konkreettisia eväitä entisestäänkin vahvistaa myönteistä aluetaloudellista vaikutustamme tulevaisuudessa, summaa Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Suur-Savon Sähköllä on tarkoitus toistaa joidenkin vuosien päästä aluetalousvaikutustutkimus, jolloin paikallisten kumppanuuksien kehittämisen vaikutukset aluetalouteen tullaan konkreettisesti näkemään.

Kirsi Koivusen tekemä tutkimus on tuorein esimerkki Suur-Savon Sähkö – konsernin sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Yhteistyön hedelmänä on tehty useita diplomitöitä, kauppatieteiden pro gradu – tutkielmia, tohtorin väitöstutkimusta, sekä kehitetty toimialalla maailmanlaajuisesti merkittävää tasavirtatekniikkaan perustuvaa sähkönjakelutekniikkaa. Energialiiketoiminnan osaamistarpeet kehittyvät nopeasti, ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston, sekä lähialueen muiden oppilaitosten tarjoamat mahdollisuudet hyödyntää viimeisintä tieteellistä tutkimustietoa on myös Suur-Savon Sähkö – konsernin menestymiselle tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

> Tutustu Pro gradu -työhön