Osavuosikatsaus

Suur-Savon Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2017. Konsernin liikevaihto oli 89,5 milj. euroa, mikä oli 6 % edellisvuotta vähemmän. Liikevoitto, 9,7 milj. euroa, oli yhtä suuri kuin operatiivinen liikevoitto edellisen vuoden elokuussa. Koko vuoden operatiivisen tuloksen ennustetaan olevan edellisvuotta parempi. Suurimpana epävarmuustekijänä ovat energiankulutukseen normaalilla tavalla vaikuttavien ulkolämpötilojen ohella mahdollisten myrskyjen kustannusvaikutukset.

Julkaistu: 13.10.2017 13.02

Lämmin alkuvuosi vähensi energian siirtoa, mitä viileä kesä ei pystynyt kompensoimaan. Sähkön siirron kokonaismäärän pieneneminen vuoden takaiseen on ollut 1,8 %, ja lämpötilakorjattuna 0,9 %. Uusien liittymien nettolisäys on ollut + 106, kun vuonna 2016 vastaavana ajankohtana lisäys oli 164.

Konsernin liikevaihtoa vastaavat energiamäärät kehittyivät 1.1. – 31.8.2017 seuraavasti:

  GWh Muutos ed. v:een %
Sähkön myynti 831,7 - 23,5 
Sähkön siirto 727,6 +/- 0
Lämmön myynti 198,4 + 2,6

 

Sähköenergian myyntimäärä on pienentynyt ensisijassa tukkusähkön välitysasiakkaiden sopimusten päättymisten sekä toissijaisesti kuluttaja-asiakassopimusten määrän vähenemisen vuoksi. Kilpailutilanne sähkön vähittäiskaupassa on jatkunut vuoden 2017 aikana erittäin kireänä. Tukkusähkön markkinahinta on Suomen hinta-alueella ollut tammi-elokuussa 32,78 €/MWh, kun se vuotta aiemmin oli 30,51 €/MWh . Nousua vuoden takaisesta on siis ollut 7,4 %.

Alkuvuoden aikana Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy valmistelivat yhteisen sähkön vähittäismyyntiyhtiön perustamista. Päätökset järjestelystä tehtiin touko-kesäkuussa, ja uusi yhtiö, Lumme Energia Oy, aloitti toimintansa 01.09.2017. Uudessa yhtiössä Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusosuus on noin 80 % ja Etelä-Savon Energia Oy:llä noin 20 %. Uudessa yhtiössä on sen toiminnan käynnistyessä yhteensä 56 henkeä töissä, ja sähkön vähittäismyynnin lisäksi yhtiö tarjoaa monia asiakaspalvelun ja tukitoimintojen palveluita omistajakonserniensa muille liiketoiminnoille. Järjestelyn strateginen tavoite on paikallisella tasolla yhdistää sähkön vähittäiskaupan toiminnot, jotta kokonaisuus olisi aiempaa vahvempi kohtaamaan kiristyvän valtakunnallisen kilpailun. Lumme Energia Oy tavoittelee orgaanisen kasvun lisäksi myös kasvua yritysjärjestelyin valtakunnallisella tasolla.

Kokonaisinvestoinnit olivat konsernissa 25,4 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli 24,3 milj. euroa. Toimitusvarmuuden parantamiseksi sähköverkkoa kaapeloidaan asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa mm. Anttolassa, Haukivuorella, Savonlinnassa, Jaalassa ja Toivakassa. Juvan kirkonkylään on rakenteilla uusi sähköasema, joka otetaan käyttöön lokakuun lopussa. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taa-jamien ulkopuolisilla alueilla. Vuoden 2017 aikana säävarman verkon piirissä tulee olemaan yli 40 000 asiakasta. Tavoitteena on kaapeloida kaikki taajamissa sijaitsevat konsernin sähköverkot vuoden 2019 loppuun mennessä. Verkostoinvestointien työllistävä vaikutus on noin 140 henkilötyövuotta.

Uusi laki sähköverkon toimitusvarmuusinvestointien jatkoajan saannin ehdoista on tullut voimaan. Konsernin verkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy on hakenut investoinneille jatkoaikaa.

Konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa 96 (103) vakinaista ja 5 (2) määräaikaista henkilöä.