Mäntyharjun Pentinpellon laitos polttaa nyt pellettiä

Mäntyharjun Pentinpellossa sijaitsevassa lämpökeskuksessa on siirrytty polttamaan pellettiä. Pelletin käyttö puolittaa lämpökeskuksen käyttämän raskaan polttoöljyn määrän. Hankinta on osa Suur-Savon Sähkön strategiaa lisätä kotimaisen uusiutuvan polttoaineen käyttöä energiantuotannossaan.

Julkaistu: 18.1.2017 12.00 (Päivitetty: 19.2.2017 20.10)

Lämpötilaltaan normaalina vuonna kotimaisten biopolttoaineiden osuus koko Mäntyharjun kaukolämmöntuotannosta tulee olemaan noin 97 prosenttia. Huippu- ja varalämpölaitoksena toimiva Pentinpellon laitos tuottaa lämpöä vuodessa 2 000 – 2 500 MWh. Suurin kaukolämpöä tuottavista laitoksista on Omakotitien lämpökeskus, jossa tuotetaan puuhakkeella noin 92 prosenttia Mäntyharjun kaukolämmöstä.

Nyt hankittu 2 MW pellettipoltin asennettiin olemassa olevaan öljykattilaan sen nykyisen öljypolttimen tilalle. Olemassa olevan öljykattilan hyödyntäminen pellettipolttimen kanssa on kustannustehokkaampaa kuin uuden laitoksen rakentaminen. Investoinnin kustannukset ovat noin 400 000 euroa. Vastaava ratkaisu otettiin käyttöön Juvan Tirrolan lämpökeskuksessa kesällä 2015.

Positiivisia ympäristövaikutuksia

Raskaan polttoöljyn käytön vähenemisellä on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat laitoksen lähialueiden ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen laajemmaltikin. Laitos on toteutettu voimassa olevien ympäristönormien mukaisesti. Savukaasut puhdistetaan multisyklonilla ja johdetaan olemassa olevaan 30 m korkeaan piippuun.

Uuden laitoksen myötä raskaan polttoöljyn käyttö vähenee vuositasolla 200 – 250 tonnia. CO2-päästöjen väheneminen vastaa 300–350 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Vuodessa puupellettiä käytetään noin 750 - 940 irtokuutiometriä. Pellettipolttoaine tulee Heinolasta Versowoodilta.

Suur-Savon Sähkön toimialueen sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus on tällä hetkellä yhteensä 97 prosenttia. Tästä puun osuus on 91 ja turpeen 6 prosenttia. Raskaan polttoöljyn osuus on 2,3 prosenttia.