Konsernin osavuosikatsaus

Konsernin liikevaihto oli 52,6 milj. euroa, mikä oli 9 % edellisvuotta vähemmän. Liikevoitto, 7,7 milj. euroa, oli 2,5 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Koko vuoden operatiivisen tuloksen ennustetaan olevan edellisvuotta parempi. Suurimpana epävarmuustekijänä ovat energiankulutukseen normaalilla tavalla vaikuttavien ulkolämpötilojen ohella mahdollisten myrskyjen kustannusvaikutukset.

Julkaistu: 9.6.2017 8.41

Suur-Savon Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2017

Lämmin alkuvuosi vähensi energian myyntiä, jota viileä huhtikuu ei kuitenkaan pystynyt korjaa-maan. Sähkön siirtomäärän pieneneminen vuoden takaiseen on ollut 5,5 %, ja lämpötilakorjattuna 2,2 %. Uusien liittymien nettolisäys on ollut +38, kun vuonna 2016 vastaavana ajankohtana lisäys oli 48.

Konsernin liikevaihtoa vastaavat energiamäärät kehittyivät 1.1. – 30.4.2017 seuraavasti:

  GWh Muutos ed. vuoteen, %
Sähkön myynti 484,0 -24,8
Sähkön siirto 469,8 +1,2
Lämmön myynti 150,0 -4,1

 

Sähköenergian myynti väheni ensisijassa tukkusähkön välitysasiakkaiden sopimusten päättymisen sekä toissijaisesti kuluttaja-asiakassopimusten määrän vähenemisen myötä. Asiakasmäärä on pienentynyt tammi-huhtikuun aikana, mutta menetykset ovat olleet enää 42 % vuoden takaiseen tasoon verrattuna. Sähkön markkinahinta on edelleen alhainen, mutta lievästi nousussa vuodentakaiseen verrattuna. Suomen hinta-alueen tukkusähkön keskihinta on ollut tammi-huhtikuussa 32,61 €/MWh (ed.v. 29,57 €/MWh).

Kevään 2017 aikana on edennyt yhteistyöhanke Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa sähkön myyntiliiketoimintojen, sekä sitä lähellä olevien palveluiden, yhdistämisestä yhteiseen myynti- ja palveluyhtiöön. Alueellisen yhteistyön ja yhtenäisyyden vahvistamisen parantaa edellytyksiä tarjota asiakkaille entistäkin parempia energiaan liittyviä tuotteita ja palveluita, ja saada aikaan asiakkaillekin näkyvää kustannustehokkuutta. Uusi aiempaa vahvempi sähkön myyntiyhtiö aloittaa toimintansa 1.9.2017. Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n olemassa olevien asiakkaiden sopimukset jatkuvat automaattisesti, eikä uuden myyntiyhtiön perustaminen ja sähköntoimitusten jatkuminen edellytä toimenpiteitä asiakkailta.

Kokonaisinvestoinnit olivat konsernissa 11,7 milj. euroa, josta sähköverkon osuus oli 11,2 milj. euroa.

Konsernin palveluksessa oli huhtikuun lopussa 102 (100) vakinaista ja 2 (2) määräaikaista henkilöä.


Henkilövalinnat

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto teki kokouksessaan 2.6.2017 seuraavat henkilövalinnat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kunnanjohtaja Jukka Ollikainen Mäntyharjusta ja varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Lasse Partanen Sulkavalta.

Hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin uudelleen pitäjänneuvos Jaakko Hänninen Juvalta ja toimitusjohtaja Juhani Talikka Hartolasta. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin musiikinopettaja Sakari Ainali Toivakasta. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäksi laamanni Matti Kunnas Mikkelistä, agrologi Heikki Pärnänen Savonlinnasta ja talouspäällikkö Tiina Snicker Mikkelistä.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Hänninen ja varapuheenjohtajana Tiina Snicker.