Kissakosken kalatie turvaa kalojen vaellusta

Kissakosken voimalaitoksellamme Hirvensalmella on ollut vuodesta 2012 lähtien luonnonmukainen kalatie. Ympärivuotinen vesitys mahdollistaa kalojen vaellukset Mäntyharjunreitin koskien ja Puulaveden välillä.

Julkaistu: 16.5.2017 9.45

- Suur-Savon Sähkö on juoksuttanut kalatiehen vettä ympäri vuoden ympäristösyistä ja kalatien rakenteiden kunnossapitämiseksi. Kalatie on saanut paljon positiivista palautetta, kertoo ympäristöpäällikkö Matti Puranen. Ympärivuotinen vesitys mahdollistaa kalojen vaellukset Mäntyharjunreitin koskien ja Puulaveden välillä. - Kalatien suunnittelu ja toteutus sekä kalaseuranta ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä yhtiön, konsulttien ja ELY-keskuksen kesken, kiittää kalastusbiologi Teemu Hentinen ELY-keskuksesta. Ympärivuotinen vesitys tarjoaa uhanalaiselle järvitaimenelle jopa lisääntymismahdollisuuden kalatiessä.

Kalaseuranta antaa tietoa kalatien toimivuudesta

Kissakoskella on aloitettu kalaseuranta toukokuun alkupuolella. Seuranta tehdään videokuvauksella, jonka perusteella saadaan tarkempaa tietoa kalamääristä ja lajeista. Kuvan avulla voidaan myös erottaa rasvaevälliset luonnossa syntyneet taimenet ja rasvaeväleikatut istutetut taimenet toisistaan.

Aineiston käsittelyssä hyödynnetään niin sanottua konenäköön perustuvaa tekniikkaa, joka poimii automaattisesti videoaineistosta ne tapahtumat, jolloin kameran edessä on havaittu liikettä. Toukokuun alussa käynnistyneen seurannan ensimmäisen viikon aikana kalaportaassa on havaittu jo ahvenia, särkiä sekä yksi säyne.

Seuranta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, jolloin se toteutettiin kalalaskurilla 5 kuukauden ajan (1.6 – 31.10). Kalalaskuri laski yli 4 cm korkea kalat. Lajintunnistuksessa apuna käytettiin laskurin tekemiä silhuettikuvia. Tulosten perusteella kalatiessä kulki ylöspäin 299 kalaa ja alaspäin 43 kalaa. Tämän lisäksi kalatiessä liikkui alle 4 cm korkeita kaloja, kuten salakoita ja särkiä jotka eivät tallentuneet kalalaskurin tietoihin.

Kissakosken vuoden 2017 kalaseurannan tuloksista tiedotetaan laajemmin loppuvuodesta. Seuraavan kerran kaloja seurataan taas vuonna 2021.

Seurannan tuloksia voit seurata Kalastotutkimukset-sivulla.

kissakoski luonnonmukainen kalatie