Strategia ja arvot

Tehtävämme on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Luotettavaa ja helppoa energiapalvelua

Suur-Savon Sähkön tehtävänä on toimittaa luotettavasti energiaa ja siihen liittyviä palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Visiomme on olla energia-alan arvostettu osaaja, palveluiden kehittäjä ja suunnannäyttäjä, joka tarjoaa omistajilleen vakaan ja hyvän tuoton. Toimimme aktiivisesti energia-alalla ja kehitämme toimialaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on konsernin kokonaistehokkuuden kehittäminen ja vakaan tulos- ja osinkotason ylläpitäminen.

Tavoitteena mahdollisimman vähäpäästöinen oma sähkön ja lämmön tuotanto

Tuotamme lämpöä paikallisille asukkaille ja yrityksille heitä lähellä sijaitsevilla laitoksilla. Lämmöstä tuotamme 97 % kotimaisilla biopolttoaineilla. Biopolttoaineet hankimme mahdollisuuksien mukaan oman toimialueemme metsistä, metsäteollisuuden kumppanuuksia hyödyntäen.

Panostamme sähköntuotannossa vesi- ja ydinvoimaan hankkimalla tuotanto-osuuksia kotimaasta ja Pohjoismaista. Tavoitteena on yli 50 % päästöttömän energian osuus sähköntuotannosta.

Luotettava energiantoimitus

Tavoitteemme on maakaapeloida taajamien keskijänniteverkoista 80 %. Investoimme vuosittain sähköverkkoon 25 - 30 MEUR. Haja-asutusalueiden toimitusvarmuuden lisäämiseksi kehitämme erilaisia kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Kehitämme jatkuvasti yhdessä kumppaneidemme kanssa tehokasta toimintatapaa poikkeustilanteiden viankorjauksessa. 

Helppoa ja sujuvaa asiointia asiakkaalle

Tarjoamme asiakkaille monipuolisesti palvelukanavia olla meihin yhteydessä ja saada tarvitsemansa palvelut. Asiakkaat voivat hoitaa kaikki sopimukseensa liittyvät perusasiat sähköisesti kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi palvelemme puhelimitse arkipäivisin klo 8 - 16. Energiatehokkuuspalveluihimme kuuluvat sähkön ja lämmön kulutusraportit. Oma energianeuvojamme neuvoo ja opastaa mielellään energiatehokkuuden parantamisessa. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme tavoitteena parempi toiminnan laatu ja asiakaskokemus, sekä kustannustehokkuus.

Henkilöstö

Koko henkilöstömme kehittää uusia ja parempia toimintatapoja ja sujuvaa yhteistyötä. Onnistumista mitataan asiakastyytyväisyystutkimuksella vuosittain.

Konsernin yritysjohdon yhteystiedot