Energiantuotanto

Oman toimialueemme kaukolämmön, höyryn ja sähkön tuotannossa käytämme lähes sata prosenttisesti kotimaista polttoainetta. Energia tuotetaan pääasiassa 100 kilometrin säteellä tuodusta puupolttoaineesta, joten se tulee konkreettisesti lähiseudun metsistä.

Oma sähkön ja kaukolämmön tuotanto

Sähköstämme osa tulee omasta tuotannosta. Osakkuusvoimalaitokset sijaitsevat Savonlinnassa ja Ristiinassa. Vesivoimaa tuotamme omilla voimalaitoksilla Hirvensalmella ja Vaajakoskella.Lisäksi omistamme Kymppivoiman kautta voimalaitososuuksia.

Kaukolämpöä tuottavat suuremmissa taajamissa voimalaitokset, pienemmillä paikkakunnilla lämpökeskukset. Polttoaineena lämmöntuotannossa käytetään mahdollisimman paljon puupolttoainetta: teollisuuden sivutuotteita ja metsähaketta. Lisäksi käytetään turvetta ja öljyä.

energian tuotanto Suur-Savon Sähkössä

Voimalaitokset ja lämpökeskukset

Tuotamme kaukolämpöä yhdeksällä paikkakunnalla. 

 

Juvan kaukolämpö

Kaukolämmöstä yli 97 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona vähärikkinen raskas polttoöljy. Keskuksessa on käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä.

Kiinteän polttoaineen kattila 8 MW (leijukerrospolttoinen kuumavesikattila)
Huipputehontarve 14,0 MW
Kaukolämpöverkostoa 17,3 km 
Asiakasmäärä noin 160 kpl

Hartolan kaukolämpö

Kaukolämmöstä yli 97 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona on vähärikkinen raskas öljy.

Biokattila 6 MW 16 bar
Huipputehon tarve 8 MW
Kaukolämpöverkon pituus 7 km
Asiakasmäärä noin 60 kpl

Kangasniemen kaukolämpö

Kaukolämmöstä yli 90 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona vähärikkinen raskas öljy, sekä kevyt öljy. Keskuksella on käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä.

Biokattila 2 MW (hydrauliikkatoiminen SF – arina)
Huipputehontarve 8,7 MW
Kaukolämpöverkostoa 9,2 km
Asiakasmäärä noin 70 kpl

Vanhainkodin Biolämpökeskus tuottaa lämpöä 90 % biopolttoaineella. Vara- ja huipputehona kevyt öljy. Keskuksella on käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä.
Biokattila 0,45 MW (mekaaninen arina)
Huipputehontarve 0,7 MW
Kaukolämpöverkostoa 0,5 km
Asiakasmäärä noin 10 kpl

Kerimäen kaukolämpö

Kaukolämmöstä yli 97 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona vähärikkinen raskasöljy. 

Huipputehontarve 3,2 MW
Kaukolämpöverkostoa 10 km
Asiakasmäärä noin 70 kpl

Mäntyharjun kaukolämpö

Kaukolämmöstä yli 95 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona vähärikkinen raskasöljy. Keskuksella on käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä.

Hakekattila Witermo 5 MW (mekaaninen viistoarina Kabliz) 
Huipputehontarve 14,4 MW
Kaukolämpöverkostoa 14,5 km 
Asiakasmäärä noin 130 kpl

Pertunmaan kaukolämpö

Kaukolämmöstä 90 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona kevyt öljy. 

Biokattila 500 kW (mekaaninen arina)
Polttoainevarasto 2 kpl 40 m3 siirto-lavakonteilla 
Huipputehontarve 1,1 MW
Kaukolämpöverkostoa 2 km
Asiakasmäärä yhteensä noin 20 kpl

Puumalan kaukolämpö

Kaukolämmöstä 85 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona vähärikkinen raskasöljy. Keskuksella on käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä. 

Biokattila Thermia 1,5 MW (mekaaninen arina) 
Huipputehontarve 3,7 MW
Kaukolämpöverkostoa 3,4 km 
Asiakasmäärä noin 35 kpl

Rantasalmen kaukolämpö

Kaukolämmöstä yli 97 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella. Vara- ja huipputehona käytetään vähärikkistä raskasta polttoöljyä. Keskuksella käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä.

Hakekattila Rauma-Repola 5 MW (kirkonkylä)
Hakekattila Vapor 2,2 MW (asemankylä)
Kiinteä kekoarina
Huipputehontarve 8,5 MW
Kaukolämpöverkostoa 10,5 km
Asiakasmäärä noin 100 kpl

Brikettitehdas
Päälaitteet:
Brikettikone, Adelmann BP 650 E Tri, kapasiteetti n. 1 500 kg/h
Murskain, Vecoplan VAZ 200/160, kapasiteetti n. 2 000 kg/h

Savonlinnan kaukolämpö

Savonlinnan kaukolämmöstä pääosa tuotetaan voimalaitoksella. Kaukolämmöstä yli 97 % tuotetaan kotimaisella polttoaineella Pääpolttoaineita ovat metsähake, kuori, vanerin reunahake ja turve. Huippu- ja varateho tuotetaan raskasöljykäyttöisillä lämpökeskuksilla.

Voimalaitoksen kattila on tekniikaltaan kupliva leijupetikattila. Voimalaitos tuottaa täydellä teholla 28 kg/s höyryä jonka paine on 92 bar ja lämpötila on 523 C. Höyryn avulla tuotetaan 33 MW kaukolämpöä, 20 MW prosessihöyryä ja 17 MW sähköä.

Kaukolämpöteho 33 MW
Sähköteho 17 MW
Prosessihöyryteho 20 MW
Kaukolämpöverkon huipputehontarve 70 MW
Kaukolämpöverkon pituus 73 km
Asiakasmäärä noin 850 kpl

Laitaatsillan vara/huippu biolämpövoimala

Lämpöteho on 18MW ja kattilatyyppi kupliva leijupeti. Polttoaineena käytetään pääosassa rankahaketta ja metsätähdehaketta.

Vesivoimalaitokset

Kissakosken voimalaitos

Hirvensalmen Kissakoskella (Vahvamäentie 42, 52550 Hirvensalmi) nykyaikainen vesivoimalaitos otettiin tuotantokäyttöön keväällä 2012. Siihen asti sähköä tuotti alueen vanha vesivoimalaitos, jolla on ollut tärkeä paikka Etelä-Savon sähköistämisen historiassa. Vesivoimala tuotti aikanaan sähkön lähes koko Etelä-Savoon. Arvokas vanha tehdasrakennus on entisöity vanhaan loistoonsa ja se säilyy Museoviraston suojelemana kohteena osana Kissakosken alueen mielenkiintoista historiaa.

Vesivoimalaitoksen tekniset tiedot:

  • Putouskorkeus 5 m
  • Rakennusvirtaama 40 m3/s
  • Teho 1,6 MW
  • Vuosienergia 9 000 MWh/a

Vaajakosken vesivoimalaitos

Vaajakosken vesivoimalaitos sijaitsee Jyväskylässä, Vaajavirrassa Naiskoskessa (Naissaari, 40800 Vaajakoski) . Voimala on harvinainen, koska sen vedenottokapasiteetti on suuri verrattuna korkeuseroon. Voimalaitoksen sisällä ei ole avattavia patoluukkuja vaan kiinteä patokynnys. Laitos käynnistetään imemällä kompressoreilla tyhjiö kuhunkin ilmatiiviiseen virtauskanavaan (3 kpl), jolloin vesi syöksyy kynnyksen yli turbiiniin lapon ansiosta.

Vesivoimalaitoksen tekniset tiedot

  • Putouskorkeus 2,2 m
  • Teho 3,5 MW
  • Vuosienergia 20 GWh/a