Suur-Savon Sähkö -konserni

Järvisuomalaista energiaa

Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni, joka toimii paikallisesti lähellä asiakkaitaan. Huolehdimme energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Sähköenergiaa myymme kaikkialle Suomeen. Palveluksessamme on yli 100 energia-alan ammattilaista.

Omistajiamme ovat kunnat (62 %), yhteisöt ja yritykset (27 % ), seurakunnat (5 %) ja yksityiset (6 %).

Kuva linkkiä varten -

Konsernin liiketoiminnot

Energiapalvelu: asiakaspalvelu, laskutus, sähkön hankinta, sähkön ja lämmön markkinointi ja myynti.
Energiantuotanto: polttoaineen hankinta, lämmön ja sähkön tuotanto (voimalaitokset ja lämpökeskukset) ja lämmön jakelu.
Energian siirto (Järvi-Suomen Energia Oy): sähköverkoston suunnittelu, rakennuttaminen, käyttö ja kunnossapito.

Tukitoiminnot

Resurssipalvelut: henkilöstö-, toimisto-, tietohallinto-, kiinteistö- ja ympäristöpalvelut.
Talous: laskentapalvelut, rahoitus, riskienhallinta ja liiketoiminnan tuki.

Konsernirakenne

Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Järvi-Suomen Energia Oy ja Kerienergia Oy. Konsernin emoyhtiönä Suur-Savon Sähkö Oy omistaa pääosan konsernin omaisuudesta; muun muassa sähkö- ja lämpöverkon sekä konsernin toimitilat ja muut kiinteistöt. Sähköverkko on vuokrattu sähkönsiirtotoimintaa harjoittavalle tytäryhtiölle, Järvi- Suomen Energia Oy:lle.

Kuva linkkiä varten -

Konsernin avainluvut 2016

  • Henkilöstön määrä 142
  • Liikevaihto 146,3 miljoonaa euroa
  • Sähkön myynnin asiakkaat 92 249 
  • Sähkön siirron asiakkaat 102 103 
  • Lämpöasiakkaita 1 508
  • Sähkön toimitus 1 085 GWh
  • Lämmön ja höyryn myynti 437 GWh
  • Sähköverkon pituus 27 800 km
  • Kaukolämpöverkon pituus 156 km
Kuva linkkiä varten -

Yritystiedot

Suur-Savon Sähkö Oy

Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli
Kotipaikka Mikkeli
Y-tunnus 0215863-7

Järvi-Suomen Energia Oy

Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli
Kotipaikka Mikkeli
Y-tunnus 0981408-6

Konsernin yritysjohdon yhteystiedot

Markus Tykkyläinen

Konsernin toimitusjohtaja
Markus Tykkyläinen
p. 010 210 4242

Mika Ahola

Liiketoimintajohtaja 
Energiakauppa ja Asiakkuus
Mika Ahola
p. 010 210 4284

Heikki Tirkkonen

Liiketoimintajohtaja
Energian tuotanto
Heikki Tirkkonen
p. 010 210 4533

Eija Simonen-Riikonen

Resurssijohtaja
Eija Simonen-Riikonen
p. 010 210 4247

Anna-Leena Kuitunen

Talousjohtaja
Anna-Leena Kuitunen
p. 010 210 4231

Arto Pajunen

Toimitusjohtaja
Järvi-Suomen Energia Oy
Energian siirto
Arto Pajunen
p. 010 210 4203