Mistä sähkömme tulee?

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaan:

  • fossiiliset energialähteet
  • ydinvoima
  • uusiutuvat energialähteet

Sähkön tuoteseloste 2016
Suur-Savon Sähkö sähkön alkuperä 2016

Vuonna 2016 suurin osa sähköstä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Loput tuotettiin joko paikallisesti omilla voimalaitoksilla tai osakkuuslaitoksilla. Myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 239 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,02 mg/kWh. **)

Yksi tuotantolaitoksistamme on Kissakosken vesivoimalaitos. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä vanha voimalaitos tuotti sähköä kevääseen 2012 asti, jolloin uusi ja nykyaikainen vesivoimalaitos yläjuoksulla otettiin tuotantokäyttöön. Lue lisää Kissakosken voimalaitosalueesta.

*) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.

**) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90110
(arkisin klo 8-16)

Asioi verkossa

> Helmi-palvelu

> Viesti asiakaspalveluun