Sähkökatkot

Koko Suomen sähkökatkot näet Energiateollisuuden sähkökatkokartalta. Korvausta yli 12 h sähkökatkosta voit hakea omalta sähköverkkoyhtiöltäsi.

Koko Suomen sähkökatkokartta

Energiateollisuus ylläpitää palvelua, jossa sähkökatkot näkyvät kartalla. Palvelussa näkyvät kaikkien niiden verkkoyhtiöiden sähkökatkot, jotka tarjoavat tietoa sähkökatkoista karttapalveluna. 

Korvaus sähkökatkosta

Jos yhtäjaksoinen sähkökatko on kestänyt yli 12 tuntia, on sähkön siirron laskusta mahdollista saada ns. vakiokorvaus verkkoyhtiöltä. Tämä perustuu sähkömarkkinalakiin, joka velvoittaa verkkoyhtiön maksamaan korvauksen automaattisesti. Vakiokorvauksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä omaan verkkoyhtiöösi.