Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Kutsu yhtiökok...

Kutsu yhtiökokoukseen

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 9 konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Martti Talvela salissa, os. Sointukatu 1, Mikkeli. Valtuutusten tarkastus alkaa samassa paikassa klo 8.15.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osingon maksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 100,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 7.532.400,00 euroa. Osingonjakopäiväksi ehdotetaan 31.8.2022.

Informaatio
Osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön keskustoimipaikassa Mikkelissä Otto Mannisen katu 6.

Osallistumisoikeus
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti lauantaihin 23.4.2022 klo 11 mennessä lomakkeella tai puhelimitse p. 010 756 4626/Riikka Nykänen tai kirjeitse osoitteeseen Suur-Savon Sähkö Oy, PL 3, 50101 Mikkeli.

Ilmoitusten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.